Jakie wystawy zobaczycie w tym roku w Gdyni?

Wystawy nieodłącznie towarzyszą Festiwalowi Filmowemu NNW w Gdyni. Można je oglądać wchodząc do naszych festiwalowych namiotów lub spacerując po placu Grunwaldzkim, w drodze z seansu na seans lub na kolejne spotkanie czy debatę. W tym roku zadbaliśmy o to, by były różnorodne tematycznie, zainteresowały każdego z państwa. Tematy wystaw – od podróżników i bojowników o wolność w latach 80-tych m.in. wspaniałej wyprawy naszego tegorocznego gościa, zdobywcy najgłębszego kanionu Colca Jerzego Majcherczyka czy losów badacza ludu Ajnów Bronisława Piłsudskiego, poprzez wspomnienia o wybitnym rysowniku Władysławie Nehrebeckim, prawdę o katowni NKWD i WUBP, raport strat wojennych, sylwetki osób ratujących Żydów m.in. błogosławionej rodziny Ulmów, po Żydów walczących o Polskę aż do wojny oczami dzieci i portretów przyjaciół Festiwalu NNW.

WYSTAWY 15. Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni w dniach 27-30.09. 2023 r.

MAMO, JA NIE CHCĘ WOJNY! 1939-45 POLSKA/2022 – UKRAINA

Wystawa Archiwów Państwowych. Niezwykle przejmujące dziecięce świadectwa wojny – historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939- -1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowychw Warszawie, w zespole Ministerstwa Oświaty z lat 1945–1966 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, które powstają codziennie i związane są z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie. Pokazują strach, ale i nadzieję. Są publikowane są na portalu Mom I see war. Wystawa odniosła międzynarodowy sukces i była prezentowana na całym świecie w większości polskich placówek zagranicznych. Ma wielki wpływ na świadomość społeczną.

NEHREBECKI 1923-1978. W 100. ROCZNICĘ URODZIN

Wystawa Marzeny Nehrebeckiej. Życie i twórczość Władysława Nehrebeckego – reżysera, filmowego i teatralnego, scenarzysty, scenografa, animatora, pisarza i autora komiksów, twórcy Bolka i Lolka. Ten pionier powojennej polskiej animacji jest nazywany polskim Waltem Disneyem. Jakie były jego początki? Biedni rodzice, sierociniec, roboty przymusowe w Niemczech i w końcu marzenie by dostać się do Akademii Sztuk Pięknych. Niestety nie było go na to stać, skończył więc szereg kursów artystycznych. Reszta jest już bajkową historią rysowaną w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Nehrebeckiego to nie tyko Bolek i Lolek, to też teatr, komiksy. Informacje i ciekawostki na temat taty zebrała Marzena Nehrebecka, dzieląc się rodzinnymi pamiątkami, zdjęciami i wspomnieniami.

ZAWOŁANI PO IMIENIU

Wystawa Instytutu Pileckiego. Wystawa Instytutu Pileckiego, która pozwala poznać z imienia i nazwiska konkretnych Polaków, często całe rodziny, zamordowanych za pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej. Wstrząsające historie, w których cena solidarności z potrzebującymi osiąga wartość życia ratujących. Wystawa towarzyszyła świętu beatyfikacji Rodziny Ulmów w Markowej. Tak wiele ludzi – imiona, nazwiska, historie, twarze… Wracają z niepamięci.

ZDOBYCIE KANIONU COLCA

Niezwykła historia polskiej akademickiej wyprawy kajakowej Canoandes ’79 Wystawa Sceny Kultury. Wystawa towarzysząca wizycie na Festiwalu Filmowym NNW podróżnika i odkrywcy, promotora Polski i polskości na świecie – Jerzego Majcherczyka. Jak sam mówi: „Kiedy 13 czerwca 1981 roku wypłynęliśmy z Kanionu Colca (…) zdaliśmy sobie sprawę, że stało się coś specjalnego, coś bardzo waż- nego w naszym życiu. To czego dokonaliśmy, co przeżyliśmy, co zdobyliśmy i odkryliśmy, można było tylko porównać do pierwszego wejścia na Mount Everest. To przekonanie tkwi w nas po dzień dzisiejszy, gdyż Kanion Colca to Mt. Everest górskich rzek świata”. Majcherczyk, którego stan wojenny zastał w Peru zorganizował tam przedstawicielstwo Solidarności oraz Marsz Soli- daridad con Solidarność w Limie. Współpracował z Głosem Ameryki i Radio Wolna Europa. W celu utrwalenia dokonań polskich kajakarzy doprowadził do nadania w wioskach leżących na krawędzi Kanionu Colca, nazw „Avenida de los Polacos” ulicom, które prowadzą do kanionu. Wystawa pokazuje niezwykłą wyprawę i dokonania gościa Festiwalu NNW.

BRONISŁAW PIŁSUDSKI. WYGNANIEC, ETNOGRAF, PRZYJACIEL

Wystawa Archiwum Akt Nowych. Wystawa ukazuje dokumenty pochodzące z zasobu Archiwum Akt Nowych w War- szawie, a zwłaszcza mnóstwo fotografii dokumentujących badania Bronisława Piłsudskiego nad ludem Ajnów w Japonii. To właśnie te zdjęcia stanowią niezwykłą część ekspozycji, ukazującą nie tylko pracę etnograficzną badacza, ale także przybli- żającą nam jego życie i wyjątkową relację z tym niezwykłym ludem. Dowiadujemy się o osiągnięciach naukowych, ale także odkrywamy prywatny świat etnografa, którego dziedzictwo jest wciąż inspiracją dla badaczy i miłośników kultury ludów Azji Środkowej.

RAPORT O STRATACH PONIESIONYCH PRZEZ POLSKĘ W WYNIKU AGRESJI I OKUPACJI NIEMIECKIEJ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945

Wystawa Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Przejmująca prezentacja strat wojennych Polski, zarówno w zakresie demografii jak i gospodarki, kultury, finansów, ubezpieczeń i bankowości. Zbiór archiwalnych fotografii z okresu II wojny światowej uzupełniony został danymi liczbowymi, uświadamiając ogrom wielowymiarowej destrukcji, za którą nasz kraj nie dostał zadośćuczynienia. Wystawa pozwala zrozumieć, jak przeszłość wpływa na naszą teraźniejszość.

page155image16548048

STRZELECKA 8

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Instalacja objaśnia czym był areszt przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, ukazuje grozę terroru komunistycznego. Otaczają nas zdjęcia drzwi do cel i ceglanych murów, na których wyryte są więzienne inskrypcje z imieniem, nazwiskiem więźnia i datą – były one pomocne przy identy- fikacji ofiar. Izba Pamięci Strzelecka 8 to zwykła kamienica na warszawskiej Pradze, w której piwnicach zachował się w niemal nienaruszonym stanie areszt NKWD i WUBP z lat 1944-1948. Lokatorskie komórki zamieniono na 25 cel, w tym dwa karcery. Po przeniesieniu aresztu na ul. Sierakowskiego były one użytkowane przez rodziny funkcjonariuszy, którzy otrzymali tam mieszkania. Przez lata nikomu nie przeszkadzały wyryte przez więźniów dramatyczne napisy, czy tabliczki informujące, iż to jest cela.

ŚMIERĆ ZA CZŁOWIECZEŃSTWO. RODZINA ULMÓW

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa przedstawia losy, wydawałoby się zwykłej polskiej rodziny, a przecież jednocześnie wyjątkowej. Rodziny, której linia życia została przerwana okrutną wojną. Józef i Wiktoria Ulmowie nie poddali się biernie biegowi historii. Stali się jej aktywnymi uczestnikami, dostrzegając innych ludzi, którym należało udzielić pomocy. Stanęli po stronie dobra i sami dzielili się tym dobrem z innymi. Narodowość, wyznanie, różnice kulturowe, w obliczu terroru niemieckiej okupacji stały się nieistotne. Pragnąc ochronić życie, sami je stracili. Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt zdjęć i doku- mentów. Część z nich jest publikowana po raz pierwszy.

PATRIOCI, ŻOŁNIERZE, ŻYDZI

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Multimedialna ekspozycja prezentuje sylwetki Żydów walczących o niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921 oraz ich późniejsze losy. Walka o wolność zawsze była i pozostaje przesłaniem uniwersalnym. „Ludzie wolni są braćmi” – to mocno wdrukowane w polską drogę do niepod- ległości motto Legionów Polskich we Włoszech. Żydzi polscy uczestniczyli w zmaganiach o niepodległość i granice Polski. Byli obecni w środowisku irredenty przed wybuchem I wojny światowej, w Legionach Polskich, w Polskiej Organizacji Wojskowej, Błękitnej Armii. W listopadzie 1918 roku w jednym szeregu z Orlętami walczyli o Lwów. Wystawa przybliża sylwetki niektórych z nich i ich losy.

PRZYJACIELE FESTIWALU FILMOWEGO NNW W OBIEKTYWIE ARKADIUSZA GOŁĘBIEWSKIEGO

Wystawa Stowarzyszenia Scena Kultury. Przyjaciele, bohaterowie, uchwyceni aparatem dyrektora Festiwalu Filmowego NNN Arkadiusza Gołębiewskiego.

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia

Festiwal został Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Festiwal współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerem Generalnym 15. Festiwalu NNW jest Energa z Grupy ORLEN
Za wsparcie festiwalu dziękujemy również: Grupie PZU, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BGK, Fundacji Grupy PKP
Partnerzy Instytucjonalni Festiwalu: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Polska Fundacja Narodowa, Archiwa Państwowe, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patronem Medialnym Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio i Polskie Radio 24
Dziękujemy również pozostałym Partnerom i Patronom Medialnym