Bezpieczeństwo

W trakcie wydarzeń XIII Festiwalu Filmowego NNW wdrożony zostanie szereg środków bezpieczeństwa epidemicznego, zgodnych z bieżącymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczestnikom wydarzeń zapewnimy możliwość swobodnego przemieszczania się, z zachowaniem dystansu społecznego – min.1,5 metra. Goście, przybywający na Festiwal, przed wejściem na teren wydarzenia zostaną poproszeni o podanie danych kontaktowych i złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Uczestnicy wydarzeń będą zobowiązani również do dezynfekcji dłoni, zasłaniania nosa i ust, a także będą mieli bezkontaktowo mierzoną temperaturę.

Festiwalowe projekcje będą odbywały się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, oferując widzom odpowiednią do aktualnych zaleceń liczbę dostępnych miejsc na salach.

Zeszły rok pokazał nam, że mimo warunków epidemiologicznych uczestnictwo w festiwalu nadal jest wyjątkowym wydarzeniem, bowiem charakter tego przedsięwzięcia i jego formuła jest niepowtarzalna od lat.