Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych

Do Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych kwalifikują się produkcje dokumentalne, zagraniczne i krajowe, zrealizowane w latach 2018 – 2023, o czasie projekcji do 90 minut, podejmujące tematykę wydarzeń historycznych. Dokumentaliści z całego świata będą ubiegać się o Nagrodę im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Nagrodę Specjalną Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia.

W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE FILMÓW DOKUMENTALNYCH zobaczymy 30 filmów. Oto one:

1944 Uprisings in Europe/1944 Powstania w Europie

Bryła

Dwie flagi/Two Flags

Godspeed, Los Polacos!

Gorikaturist/Karykaturzysta Gori/The Calicaturist Gori

Heller Weg/Świetlana Droga/The Bright Path

Historia jednej zbrodni/One Crime Story

Kim Hak-Soon znów staje przed nami/Kim Hak-Soon stands in front of us again

Kompania Wowy/Vova’s Unit

Motherland/Matczyzna

Nie przestali lamentować/Haven’t Stopped Lamenting