ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE MŁODYCH LUDZI ZE ŚRODOWISKAMI BUDUJĄCYMI I PATRIOTYZM I PAMIĘĆ HISTORYCZNĄ W POLSCE
ORAZ SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII.

 

Znaczenie Polonii i Polaków przebywających za granicą w kształtowaniu w środowiskach zamieszkania i pracy rzetelnego wizerunku kraju, w tym obrony jego dobrego imienia, a także w pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego zagranicą, języka polskiego i kultury jest niezwykle istotne. Celem Festiwalu Polskie Drogi jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji i nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów młodych Polaków mieszkających za granicą z krajem ojczystym.

Festiwal Kultury Polonijnej Polskie Drogi finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023