Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych

Do Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych kwalifikują się produkcje dokumentalne, krajowe i zagraniczne, zrealizowane w latach 2022 – 2024, o czasie projekcji do 90 minut, ukazujące różne drogi do wolności zarówno narodów jak i indywidualnej wolności każdego człowieka, odnoszących się do historii najnowszej Polski i świata. Dokumentaliści z całego świata będą ubiegać się o Nagrodę im. rtm. Witolda Pileckiego.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYNĄŁ 31 MAJA 2024 ROKU

Masz pytania? Pisz do nas na adres: konkurs@festiwalnnw.pl

REGULAMIN

Zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU

Zgłoszenie filmu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. W razie niedostosowania się do zapisów REGULAMINU film nie zostanie dopuszczony do selekcji.

ABY ZGŁOSIĆ FILM DO KONKURSU, NALEŻY:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny poniżej i kliknąć   “WYŚLIJ”
2. Przesłać na adres mailowy  konkurs@festiwalnnw.pl   MATERIAŁY SELEKCYJNE:
– TRAILER FILMU
– TRZY FOTOSY Z FILMU (plik .jpg minimum 1920×1080 pikseli)

UWAGA!

W formularzu zgłoszenia należy podać niepubliczny link do filmu online, z hasłem lub bez np. Vimeo, YouTub, bądź innej platformy streamingowej.

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane. Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.

Kopie filmów zgłaszanych do selekcji w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

Jeden film może zostać zgłoszony tylko do jednego konkursu.

Formularz zgłoszenia zawiera pola obowiązkowe, które należy wypełnić (*) oraz pola nieobowiązkowe, które mogą pozostać puste. Przy próbie wysłania formularza z błędnie wypełnionymi lub pustymi polami wymaganymi, pola te zostaną wskazane. Prosimy wpisać poprawne dane i ponownie kliknąć „Wyślij”.

Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie wysłane na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu.

Wysyłając materiały selekcyjne i w każdej innej korespondencji, prosimy podać tytuł filmu oraz kategorię konkursową w jakiej został zgłoszony np.: Historia nieznana – Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych.