Lublin i Ciechanów w hołdzie Niezłomym

Niezwykle żywiołowe dyskusje wokół trudnych momentów najnowszej historii Polski, tłumy młodzieży na filmowych pokazach i wzruszenie podczas honorowania ostatnich świadków historii. Retrospektywy Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Lublinie i Ciechanowie poruszyły lokalne społeczności. – Obie retrospektywy pokazały, że historia żyje najpełniej gdzieś z boku centralnych obchodów, daleko od fleszy i oficjalnych uroczystości na najwyższych szczeblach – mówi dyrektor Festiwalu NNW, Arkadiusz Gołębiewski. Każda retrospektywa Festiwalu NNW, który w tym roku będzie miał jubileuszową, dziesiątą edycję, jest zawsze bardzo aktywizującym wydarzeniem kulturalnym i politycznym w danym mieście. To gorące dyskusje, koncerty, premiery filmów o najnowszej historii Polski, wystawy i w końcu spotkania z bohaterami, którzy często na retrospektywie festiwalu, zostają po raz pierwszy przedstawieni lokalnej społeczności. – To niebywałe, że już od dziewięciu lat realnie docieramy do tych bohaterów, którzy zostali zapomniani. Wyciągamy ich z niebytu, prezentujemy ich losy, tragiczne przeżycia i heroiczne postawy. Często niestety okazuje się, że lokalne społeczności żyją w nieświadomości, że obok nich, za ścianą, żyją wciąż prawdziwi bohaterowie. Retrospektywy są im dedykowane. Im, cichym bohaterom polskich miast i wsi – mówi Gołębiewski. W programie retrospektyw od niedawna znalazł się też ważny punkt – panele eksperckie pt. „Aktywizacja lokalnych środowisk pozarządowych” . Organizatorzy festiwalu mają świadomość, że środowiska i organizacje lokalne to podstawa dla rozwoju inicjatyw społecznych. Panele mają edukować, jak pisać projekty i pozyskiwać środki samorządowe i państwowe do realizacji misji, jaką jest upamiętnianie historii danych regionów.
W Lublinie i Ciechanowie podczas retrospektyw statuetkami Sygnetów Niepodległości i Drzwi do Wolności nagrodzono w sumie ponad 20 osób. To świadkowie historii, bohaterowie, ale też osoby, które walczą o upamiętnianie bohaterów.
Laureaci otrzymali Sygnety Niepodległości- wyróżnienie przyznawane świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległość kraju oraz Drzwi do Wolności- Wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświecenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego.

Lista laureatów

Lublin (26.02 – 28.02)
Nagrody otrzymali:
Sygnet Niepodległości
1. Antoni Dołęga (pośmiertnie)
Drzwi do Wolności:
1. Mjr Marian Pawełczak
2. Włodzimierz Blajerski
3. Jadwiga Kiszczak
4. Janina Szymańska
5. Stefan Szaciłowski
6. Andrzej Witkowski

Ciechanów (28.02 – 1.03)
Nagrody otrzymali:
Drzwi do Wolności:
1. Hanna Wąsik
2. Waldemar Nicman
3. Stanisław Wiśniewski
4. Franciszek Pogorzelski
5. Jerzy Olszewski
6. Lucyna Janik
7. Teodozja, Wincenty, Stanisław Edward, Janina Maruszewscy
8. Helena Sędzicka
Sygnety Niepodległości:
1. Karol Świątecki
2. Regina Świątecka
3. Stefan Świątecki
4. Wacław Tekliński
5. Mieczysław Wroński
6. Henryk Glinka
7. Bronislaw Grabowski

Organizatorem VI Lubelskiej Retrospektywy i IV Ciechanowskiej Retrospektywy było Stowarzyszenie Scena Kultury. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PZU.