Film otwarcia 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW

Film, który oficjalnie otworzy 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW to długo wyczekiwana, historyczna superprodukcja, która jest inspirowana losem jednego z największych polskich bohaterów. Życiem człowieka, który wykazał się bezprecedensową w skali świata odwagą – zgłosił się na ochotnika, by wejść do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, z którego brawurowo zbiegł po 947 dniach.
Film “Raport Pileckiego” ukazuje postać rotmistrza Witolda Pileckiego – harcerza, uczestnika Bitwy Warszawskiej, obrońcy Polski w 1939 roku, członka ruchu oporu, powstańca warszawskiego, żołnierza Armii Andersa.  Po ucieczce z Auschwitz Birkenau napisał raport, w którym przekazał światu prawdę o zbrodniczej działalności Niemców. Po wojnie aresztowany, torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność wrogą Polsce Ludowej nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów.

RTM. WITOLD PILECKI
„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”.

O czym jest film “Raport Pileckiego”?
Żołnierz AK, rotmistrz Witold Pilecki, z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz wstępuje do II Korpusu Polskiego generała Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie.
Film ukazuje działania Rotmistrza, a także codzienne życie Polaków podczas wojny i tuż po jej zakończeniu: przedwojenny spokój, rzeczywistość pod okupacją, obraz codzienności w obozie, odbudowę Warszawy i totalitaryzm reżimu komunistycznego. Jest nie tylko świadectwem materialnych i historycznych zmian w naszym kraju, ale przede wszystkim wstrząsającą historią jednego z największych polskich bohaterów, oddaną z niezwykłym realizmem i dbałością o detale zgodne z duchem tamtych czasów.

PRZEMYSŁAW WYSZYŃSKI, ODTWÓRCA ROLI RTM. PILECKIEGO
„Moim zadaniem było opowiedzenie historii autentycznego człowieka, który kiedyś istniał, miał swoje marzenia i pragnie- nia, odczuwał pełne spektrum emocji, radość, miłość i strach, człowieka, który został postawiony w sytuacji bez wyjścia, a mimo to, udało mu nie utracić swojego człowieczeństwa. Witold miał piękne, kochające serce, którego potrafił słuchać. To bardzo inspirująca postać, dlatego przede wszystkim posta- nowiłem poznać Witolda, dowiedzieć się o nim możliwie naj- więcej, o tym jakim był człowiekiem, jakie były jego motywacje i cele. Pragnąłem ujrzeć świat jego oczami”.

Patriota wierny swoim wartościom i przysiędze złożonej Wolnej Polsce pozostał rozdarty między powinnościami wobec ojczyzny i rodziny. Odważny żołnierz, a zarazem czuły ojciec i mąż, stanął w obliczu tragicznych dylematów moralnych. Jego postać pozostanie na zawsze w naszej kulturze symbolem miłości, bohaterstwa i niezłomnej walki o prawdę.

W 1990 roku rotmistrz Pilecki został zrehabilitowany, a w 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył go po- śmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 roku rotmistrz został awansowany do stopnia pułkownika. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pilec- kiego do grona sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia

Festiwal został Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Festiwal współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerem Generalnym 15. Festiwalu NNW jest Energa z Grupy ORLEN
Za wsparcie festiwalu dziękujemy również: Grupie PZU, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BGK, Fundacji Grupy PKP
Partnerzy Instytucjonalni Festiwalu: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Polska Fundacja Narodowa, Archiwa Państwowe, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patronem Medialnym Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio i Polskie Radio 24
Dziękujemy również pozostałym Partnerom i Patronom Medialnym