Otwórzmy Drzwi do Wolności. Janusz Kurtyka 1960-2010

Wystawę przygotował IPN, a na Festiwalu uroczystego otwarcia dokonali Magdalena Merta, doradca szefa UdsKiOR, Paweł Kurtyka, Fundacja im. Janusza Kurtyki, prof. Jan Żaryn. Wystawa przywołuje postać tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN. Został przedstawiony na tle najnowszej historii Polski jako istotny uczestnik debaty publicznej, skoncentrowanej na procesie wychodzenia z komunizmu i powinnościach państwa w tym zakresie. 

Janusz Kurtyka chciał, aby polska historia trafiła też na Zachód, aby wybrzmiała na świecie, dlatego Fundacja tłumaczy książki historyczne na inne języki – mówił Paweł Kurtyka.