Ostatnie dni naboru na warsztaty scenariuszowe

Już w najbliższy poniedziałek, 23 maja, upływa termin zgłaszania projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej na warsztaty scenariuszowe, organizowane przez Akademię Filmową Festiwalu NNW.

Warsztaty scenariuszowe stanowią pierwszy etap przygotowań do PITCHING FORUM, które towarzyszyć będzie najbliższej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW w dniach 28 września – 1 października 2022 r.

Co roku na PITCHING FORUM grupa wybranych projektów dokumentalnych ma możliwość zaprezentować się przed przedstawicielami najważniejszych polskich instytucji, które wspierają finansowo realizację dokumentów historycznych – m.in. z Telewizji Polskiej, telewizji komercyjnych (np. Polsat Doku), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Uczestnicy warsztatów scenariuszowych, pod okiem doświadczonych twórców oraz ekspertów rynku filmowego i telewizyjnego, pracować będą nad rozwinięciem wstępnych koncepcji swoich filmów do pogłębionych, dobrze skonstruowanych opowieści filmowych. Główne punkty programu warsztatów to:

– masterclass Macieja Drygasa – wybitnego reżysera filmów dokumentalnych (m.in. „Usłyszcie mój krzyk”, „Stan nieważkości”, „Jeden dzień w PRL”)

– omawianie pomysłów w grupach roboczych, moderowanych przez Grzegorza Packa (scenarzysta/reżyser) i Darka Dikti (producent)

– oraz konsultacje indywidualne z Maciejem Drygasem, Anną Ferens (reżyser/redaktor TVP), Franco de Pena (scenarzysta/reżyser) oraz Arkadiuszem Gołębiewskim (scenarzysta/reżyser, Dyrektor Festiwalu NNW).

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej – poczynając od najnowszych dziejów Polski i świata po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW NA WARSZTATY

Projekty filmów do udziału w warsztatach scenariuszowych wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet – w terminie do 23 maja br.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach: akademiafilmowannw.pl oraz  www.festiwalnnw.pl. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi dla max. 2 uczestników reprezentujących dany projekt.

Aby zgłosić projekt należy:

  1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępna tutaj: [KARTA ZGŁOSZENIA]
  2. do karty zgłoszenia dołączyć w dwóch formatach – PDF i pliku do edycji (np. word):
    • krótki opis filmu/pomysł (max. 1 strona A4)
    • CV producenta/profil firmy (max. 1 strona A4)
  3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres: pitchingforum@festiwalnnw.pl .

Dodatkowo można przedstawić wstępny materiał audiowizualny (zwiastun lub prezentację filmową bohatera), przesyłając go za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.  pitchingforum@festiwalnnw.pl .

UWAGA: Na tym etapie materiał audiowizualny (zwiastun, prezentacja) nie jest obowiązkowy.

ORGANIZATOR

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW, warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .