Jeżeli historia ma być nauką życia to tylko historia prawdziwa

Rozmowa z Piotrem Wittem – jurorem konkursu na najlepszy dokument radiowy.

– Jakie cechy powinien mieć pana zdaniem dobry reportaż radiowy?

Musi być interesujący, zaczynać się mocnym akcentem a przede wszyst- kim, powinien być prawdziwy. To jest trudne, bo są rozmaite elementy, redakcyjne czy polityczne, które mogą reportaż deformować. Istotny jest też dobór tematu, powinien być oryginal- ny. Jeżeli jest powielany, to musi nam o danej sprawie powiedzieć coś nowego. No i na koniec, trzeba też zwracać uwagę na obiektywne przedstawienie opowiadanej historii.

– Na Festiwalu NNW nagradzamy reportaże opowiadające o historii najnowszej i jej bohaterach, bowiem każda forma opowiadania o historii jest potrzebna…

W naszej szczególnej historii, ten typ reportażu jest niezwykle po- trzebny. Przez wiele lat przedstawia- no nam historię zdeformowaną, przekłamaną, nieprawdziwą, czego skutki spotyka się do dzisiaj. Nawet ludzie doświadczeni i mający z historią do czynienia na codzień, ulegają mitom kutym przez dziesięciolecia komunizmu. Jeżeli historia ma być nauką życia, to tylko historia prawdziwa a nie spreparowana na użytek polityczny.

– Od wielu lat mieszka pan we Francji, obserwuje francuski rynek radiowy. Czy we francuskim radiu można usłyszeć reportaże radiowe?

Właściwie już nie istnieją. Radio francuskie, z niewielkimi wyjątkami, jest dzisiaj bardzo skomercjalizowane. Europa 1 miała świetnych dziennikarzy, reporterów i reportażystów. Dzisiaj słowa na antenie jest bardzo mało, zaledwie kilka minut, gdzieś pomiędzy reklamami a informacjami. W innych stacjach radiowych funkcjonuje publicystyka, są rozmowy, komentarze, jak chociażby w utrzymywanym z wpłat słuchaczy Radio Courtoisie, ale generalnie amerykanizacja mediów we Francji zaznacza się coraz mocniej. Tu nie ma miejsca na artyzm czy sztukę.

– Ponownie jest pan jurorem Festiwalu Filmowego NNW. Z jakimi uczuciami przyjeżdża pan do Gdyni?

Bardzo się na to cieszę. To jest zawsze duże przeżycie. Poza tym, mieszkając w Paryżu jestem zanurzony w żywiole francuskim i taka dawka polszczyzny jest potrzebna i niezwykle pobudzająca do myślenia.

Rozmawiała Monika Tarka-Kilen

PIOTR WITT – pisarz, eseista i dziennikarz mieszkający w Paryżu. Wieloletni korespondent i komentator Radia Wolna Europa, francuski korespondent Radia Wnet. Autor m.in. monografii historycznej polskiej ambasady we Francji „Hotel de Monaco”, książki „Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie”, która ukazała się w prze- kładzie francuskim a także ukraińskim, tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie.