Spotkanie z Ganbaatarem Adiya. Prekursorem zmian demokratycznych w Mongolii.