Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych 15. Festiwalu NNW – prezentacja filmów