Hymn Zaporczyków w wykonaniu mjra Mariana Pawełczaka