Gheorge Soltan – Konsul i Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Mołdawii