NA WOLNOŚĆ TO WSZYSTKO ZAMIENISZ – reż. Leszek Wiśniewski

Opowieść o podziemnych drukarzach, kolporterach I wydawnictw nielegalnych książek, gazet, broszur na Lubelszczyźnie w latach 1976 – 1989. Rzecz o ludziach, którzy „włamali się” do monopolistycznego systemu informacji PRL, przełamali bariery cenzury i strachu. Monograficzna opowieść o wolnym słowie nad Bystrzycą, ruchu zapoczątkowanym przez Janusza Krupskiego i Bogdana Borusewicza i kontynuowanym przez kolejne pokolenia aż po odzyskanie suwerenności Polski. Wykorzystano liczne materiały archiwalne, wspomnienia ludzi drugiego obiegu oraz ballady Jana Krzysztofa Kelusa, Przemysława Gintrowskiego i Jana Kondraka.