„Kotwicz: ostatni komendant” reż. Grzegorz Kazimierczak