“Czego nie mogliśmy wykrzyczeć” – Ewa Żmigrodzka i Krzysztof Zwoliński