Męczennicy komunizmu. Panel dyskusyjny – GDYNIA 2019