“Bojownicy wolnego słowa”. Spotkanie po filmie – GDYNIA 2019