RYMKIEWICZ – historia i metafizyka

reż. Beata Netz, Przemysław Dakowicz
Życie Jarosława Marka Rymkiewicza opowiedziane przez wydarzenia i miejsca, jakie przywołuje on w swoich utworach. Próba zdefiniowania, czym dla literatury polskiej, kultury i życia intelektualnego jest twórcza obecność Rymkiewicza w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Syntetyczne spojrzenie na jego olbrzymi dorobek.