Konspirator

Reżyseria – Sławomir Koehler
Film dokumentalny poświęcony działaczom gdańskiej Solidarności. Bazując na życiorysie Andrzeja Michałowskiego i jego wspomnieniach, współorganizatora strajków w Porcie Gdańskim, autor stara się przybliżyć widzom kulisy życia w solidarnościowym podziemiu w latach 80 – tych. Główny bohater przez kilka lat ukrywał się przed bezpieką i nadal brał aktywny udział w antykomunistycznej konspiracji. Film opiera się nie tylko na pasjonujących wspomnieniach uczestników tamtych wydarzeń, ale również na licznych ciekawie i starannie zrealizowanych inscenizacjach z udziałem aktorów wzbogacających dramaturgię filmu. Sceny te, przybliżają szczególną atmosferę lat osiemdziesiątych i wydarzenia solidarnościowej walki, dla której nie jeden z bohaterów poświęcił swoje szczęście rodzinne, czy karierę zawodową. W filmie pojawiają się też elementy o charakterze zaskakującym: kryjówki, tajne drukarnie, odsiadki w więzieniach, ucieczki i wątki rodzinne. Film przedstawia również zjawisko zdrady, które niestety występowało także w tamtym czasie.