Jury

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW FABULARNYCH
International Feature Film Competition

Nagroda za znalezienie drogi do opowiadania światu historii uniwersalnych.

PRZEWODNICZĄCY/CHAIRMAN
John Grooters (USA)

Amerykański scenarzysta, reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, głównie skupiających się na temacie wiary. Autor takich obrazów, jak: „Sabina: Tortured for Christ – The Nazi Years”, „Tortured for Christ”, „Pionierzy”. Jest laureatem prestiżowych nagród na takich festiwalach jak Christian Worldview Film Festival czy Las Vegas Film Festival. Producent filmów historycznych. Współpracuje przy realizacji filmów z czołowymi kamerzystami i zespołami produkcyjnymi z całego świata.

American screenwriter and director of feature films and documentaries, mainly focusing on faith. Author of films: “Sabina: Tortured for Christ – The Nazi Years”, “Tortured for Christ,” and “Pioneers.” He is a laureate of prestigious awards at festivals such as the Christian Worldview Film Festival, Jesus Cine Fest – International Christian Film Festival, and Las Vegas Film Festival.

Mykhailo Illienko (Ukraina/Ukraine)

Reżyser filmowy, scenarzysta i aktor, otrzymał tytuł Zasłużonego Artysty Ukrainy. Autor kilkudziesięciu filmów. Najgłośniejsze z nich to m.in. „Toloka”, „Ten, który przeszedł przez ogień” czy „Lessons”. Dyrektor Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Open Night, Dziekan Wydziału Filmowego Kijowskiego Narodowego Instytutu Kina i Telewizji, członek Krajowego Związku Operatorów Ukrainy. Od 1973 roku dyrektor Kijowskiego Studia Filmowego im. O.P. Dowżenki. Pełnił też funkcję Prezesa Zarządu Ukraińskiej Akademii Filmowej. W marcu 2022 roku wstąpił do obrony terytorialnej podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Film director, screenwriter, and actor, received the title Honored Artist of Ukraine. Author of the films: “Toloka”, “The One Who Walked Through Fire,” “Charm,” and “Lessons”. Director of the Open Night Short Film Festival, Dean of the Film Department of the Kyiv National Institute of Cinema and Television. Since 1973, the director of the Kyiv Film Studio. The Dean of the film faculty at Kyiv National University of Theater, Cinema, and Television – a member of the National Union of Operators of Ukraine. From April 2017 to November 2018, he served as the President of the Management Board of the Ukrainian Film Academy. In March 2022, he joined the territorial defense during the Russian invasion of Ukraine.

Gergely Hajnal (Węgry/Hungary)

Reżyser, producent i krytyk filmowy. Jego filmy zdobyły wiele nagród. Senior program manager działu filmowego w Telewizji Węgierskiej. Współtwórca Szőts István Film Workshops. Organizator i animator warsztatów medialnych, klubów filmowych, ekspert międzynarodowych festiwali filmowych. Brał udział w powstaniu Pracowni Filmowej Szőts István Film. Pracuje dla węgierskiej telewizji publicznej jako starszy kierownik programowy działu filmowego.

Is a director, producer and film critic. The films have won many awards. Senior program manager of the film department at Hungarian Television. Co-founder of Szőts István Film Workshops. He organizing media workshops, film clubs, and international film festivals. He participated in the establishment of the Szőts István Film Studio. Currently, he works for Hungarian Television as senior program manager of the film department.

Ken Takahashi (Japonia/Japan)

Jeden z najbardziej znanych w Japonii twórców gatunku Jidaigeki. Dyrektor programowy organizowanego od kilkunastu lat w Japonii Kyoto Historica International Film Festival. Pracuje w najstarszym japońskim studio filmowym Toei Kyoto Studio. Zdobył nagrody m.in. na Bearde Child Film Festival czy eKsperim[E]nto Film & Video Festival.

One of the most renowned producers of the Japanese „Jidaigeki” genre. Program Director of the Kyoto Historica International Film Festival and the oldest Japanese studio film, Toei Kyoto Studio. He won awards on Bearde Child Film Festival or eKsperim[E]nto Film & Video Festival.

Marek Probosz (Polska/USA)

Aktor i reżyser pracujący w USA, absolwent reżyserii filmowej w The American Film Institute w Los Angeles, wykładowca aktorstwa na Wydziale Teatralnym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Grał w wielu serialach i filmach amerykańskich m.in. „Przygoda miłosna”, „Helter Skelter”. W teatrach Broadwayu pokazuje nagradzane monodramy rozsławiające polskich bohaterów i poetów m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i Cypriana Kamila Norwida. W zeszłym roku otrzymał w USA prestiżową nagrodę Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles. „Powrót Norwida” w jego reżyserii i wykonaniu w listopadzie 2022 roku na broadwayowskim Festiwalu United Solo w Nowym Jorku otrzymał nagrodę Best New York Premiere.

Actor and director working in the USA. He graduated from Lodz Film School and studied film directing at The American Film Institute in Los Angeles. He is an acting lecturer at the University’s Theater Department Californian in Los Angeles. He played in many American series and films, including: “A Love Adventure” and “Helter Skelter.” He shows monodramas in Broadway theaters, making Polish heroes and poets famous. Last year he received the prestigious award of the Helena Modjeska Art and Culture Club in Los Angeles, United States. Norwid’s Return, directed by him and shown in November, 2022, at the Broadway United Solo Festival in New York, received the Best New York Premiere award.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH
International Documentary Competition

Nagroda im. rtm. Witolda Pileckiego dla najlepszego filmu dokumentalnego podejmującego tematy wolnościowe.

PRZEWODNICZĄCA/CHAIRWOMAN
Anna Ferens (Polska/Poland)

Reżyser, scenarzystka i dziennikarka, autorka reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalnych m.in. „Rzeczpospolita. Reaktywacja”, „Errata do biografii”, i kultowego obrazu „Trzech kumpli”. Kierowała Redakcją Filmów Dokumentalnych i Działem Kreacji Dokumentu TVP. Laureatka wielu nagród filmowych, ekspert PISF.

Director, screenwriter, journalist, experienced in TV and documentaries: “Republic. Reactivation”, “Erratum to the biography,” “Three Buddies.” Formerly in charge of the Documentary Department and the TVP. Awarded many films and now is also a PFI expert.

Pavel Štingl (Czechy/Czech Republic)

Scenarzysta i reżyser, zrealizował m.in. cykl filmów dokumentalnych o tematyce politycznej z krajów byłego bloku sowieckiego, nagradzanych na festiwalach na całym świecie, autor „Bałuckiego getta”. Twórca firmy producenckiej K2, która wyprodukowała wiele seriali i serii dokumentalnych, a także zrealizowała ekspozycję multimedialną muzeum wymordowanego miasta Lidice. Uznano ją za najnowocześniejszą ekspozycję dotyczącą historii wojny w Czechach. Dyrektor tworzonego w Pradze muzeum żydowskiego.

Screenwriter, produced, among others, a series of political documentaries from the countries of the former Soviet bloc, awarded at festivals worldwide. Creator of theK2 production company, which has produced several documentary series.

Paweł Ukielski (Polska/Poland)

Historyk i politolog, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, członek Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (PEMC).

Historian and political scientist, deputy director of the Warsaw Uprising Museum, is a member of the Platform of European Memory and Conscience (PEMC).

Massimo Benvegnù (Włochy/Italy)

Filmoznawca i producent filmów dokumentalnych, które były pokazywane na festiwalach na całym świecie. Karierę rozpoczął pracując dla producenta Ronalda Shedlo i scenarzysty Christophera Hamptona przy tworzeniu projektów filmów fabularnych we Włoszech i Londynie. Od 2001 roku jest członkiem L’Ordine dei Giornalisti i Krajowego Syndykatu Włoskich Dziennikarzy Filmowych. Laureat nagrody Haghefilm Fellowship Award. Napisał pierwszą opublikowaną we Włoszech monografię o australijskim reżyserze Peterze Weirze, oraz liczne artykuły o branży filmowej. Członek jury wielu festiwali m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Amsterdamie, Festiwalu w Wenecji, Biografilm w Bolonii.

Film expert and producer of documentaries presented at festivals worldwide. He began his career working for producer Ronald Shedlo and screenwriter Christopher Hampton on feature film projects in Italy and London. Since 2001, he has been a member of L’Ordine dei Giornalisti and the National Syndicate of Italian Film Journalists. Winner of the Haghefilm Fellowship Award, he wrote the first monograph published in Italy about the Australian director Peter Weir and numerous articles about the film industry. He is an experienced Jury member of many festivals, including the International Film Festival in Amsterdam, the Venice Festival, and Biografilm in Bologna.

Tihana Culjak (Chorwacja/Croatia)

Producentka filmowa odpowiedzialna za realizację filmów i programów w Telewizji Chorwackiej.

Film producer. She is responsible for making films on Croatian Television.

KONKURS DOKUMENT POLSKI
Polish Documentary Competition

Nagroda Złoty Opornik dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego.

PRZEWODNICZĄCY/CHAIRMAN
Paweł Woldan

Scenarzysta, reżyser filmowy i filozof. Autor ponad 80 filmów dokumentalnych m.in. o polskich pisarzach i obrazów poświęconych postaciom księży. Laureat wielu nagród filmowych. W 2017 roku za całokształt twórczości i bycie niepokornym otrzymał Platynowego Opornika Festiwalu Filmowego NNW.

Screenwriter, film director and philosopher. He has made more than 80 documentaries, including about Polish writers and priests. He’s won multiple film awards. In 2017, he received a Platinum Resistor at the NNW Film Festival as recognition of the entirety of his work and for his rebellious spirit.

Ewa Pytka

Reżyser, scenarzystka, producentka, konsultantka scenariuszowa. Wykładowca m.in. WSF, PWSFTViT w Łodzi, Szanghajskiej Akademii Teatralnej, Mistrzowskiej Szkoły Wajdy i AMA Film Academy. Autorka wielu dokumentów kreowanych dla TVP, ZDF i Arte. Reżyser przeszło 250 odcinków seriali telewizyjnych.

Paweł Wysoczański

Reżyser, scenarzysta, filmoznawca. Autor filmów dokumen- talnych i fabularnych: „Punkt widzenia”, „W drodze”, „Kiedyś będziemy szczęśliwi” czy pełnometrażowego dokumentu „Jurek” o Jerzym Kukuczce. Jego filmy są nagradzane na festiwalach w Polsce i za granicą.

Director, screenwriter, film expert. Author of multiple documentaries and feature films, including: Punkt widzenia; W drodze; Kiedyś będziemy szczęśliwi or the full-length documentary Jurek, about Jerzy Kukuczka. His films brought him multiple awards at both domestic and foreign festivals. Director, screenwriter, producer and script advisor. She lectures, among others, at the Warsaw Film School, Łódź Film School, Shanghai Theatre Academy, Wajda School and AMA Film Academy. She has made multiple documentaries for TVP, ZDF and Arte. She has also directed some 250 episodes for multiple TV series.

Piotr Niwiński

Historyk, publicysta, profesor akademicki. Autor publikacji z zakresu historii najnowszej – polskiego podziemia w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz opozycji antykomunistycznej na Wileńszczyźnie.

Historian, columnist, university professor. He writes about contemporary history, the Polish underground resistance in the Second World War and after, as well as the anti-communist opposition in the Vilnius Region.

Jan Ruman

Dziennikarz, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej.

Journalist, editor-in-chief of the Bulletin of the Institute of National Remembrance.

KONKURS REPORTAŻ RADIOWY
Radio Report Competition

Nagroda za przeniesienie historii do świata słowa i dźwięku. Fundatorem nagrody jest Polskie Radio S.A.

PRZEWODNICZĄCY/CHAIRMAN
Piotr Witt

Pisarz, eseista i dziennikarz mieszkający w Paryżu. Wieloletni korespondent i komentator Radia Wolna Europa, korespondent Radia Wnet. Autor książek: „Hôtel de Monaco – Ambassade de Pologne”, „Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie”.

Writer, essayist and journalist living in Paris. Long- time correspondent and commentator for Radio Free Europe; Radio Wnet correspondent. He is the author of: Hôtel de Monaco – Ambassade de Pologne and Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie.

Irena Piłatowska-Mądry

Dziennikarka radiowa, reportażystka, pedagog, wyróżniana i nagradzana, laureatka m.in. Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. Autorka licznych reportaży radiowych m.in. „Bo Ty jesteś ze mną”, „Przesłanie”, „Prawda odwrócona”, „Chwalcie łąki umajone” i in. Wielokrotnie nominowana do Prix Italia. Prowadziła zajęcia z reportażu radiowego w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Zasiadała w Radzie Etyki Mediów.

Radio journalist, author or reportages, educator and the winner of prestigious awards i.e. the Polish Radio Golden Microphone. She is the author of multiple radio reportages like Bo Ty jesteś ze mną; Przesłanie; Prawda odwrócona; Chwalcie łąki umajone and others. She has been nominated for the Prix Italia award multiple times. She gave classes on radio reports at the Melchior Wańkowicz High School of Journalism and she is a member of the Polish Journalists’ Association. She was on the Media Ethics Council.

Magdalena Merta

Nauczycielka, edukatorka w Instytucie Pamięci Narodowej, aktywistka społeczna, tłumaczka, doradca szefa UdsKiOR. Inicjatorka Nagrody im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią” wręczanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teacher and educator at the Institute of National Remembrance, social activist, translator, advisor to the chief of the Office for War Veterans and Victims of Oppression. She is the founder of the Tomasz Merta Between Literature and History Award, awarded by the Minister of Culture and National Heritage.

KONKURS WIDEOKLIPÓW
Music Video Competition

Nagroda za najlepszy wideoklip dotyczący historii najnowszej.

PRZEWODNICZĄCY/CHAIRMAN
Janusz Kołodrubiec

Reżyser i producent filmowy, twórca ponad stu teledysków największych polskich gwiazd muzyki, laureat Grand Prix na Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film za całokształt twórczości w dziedzinie tworzenia polskich wideoklipów muzycznych.

Film director and producer, the author of more than one hundred music videos for the biggest Polish music stars. He received the Grand Prix award at the Polish Music Video Festival Yach Film as recognition for his entire career and his achievements in making Polish music videos.

Kacper Iskra

Filmoznawca, reżyser telewizyjny i scenarzysta, a także producent kreatywny koncertów, festiwali i widowisk muzycznych przygotowywanych dla największych stacji telewizyjnych.

Film expert, TV director and screenwriter, as well as creative producer for concerts, festivals and music events prepared by the biggest TV stations in Poland.

Albert Golembiowski

Od ponad 40 lat na emigracji, od 20 mieszka i pracuje w Los Angeles. Programator i artysta cyfrowy, specjalista od 3D, efektów i nowych technologii wizualnych, producent filmowy. Pracuje dla internetowej korporacji Meta, Dyrektor Techniczny Sony Pictures Image Works Inc.

Emigrated more than 40 years ago and has been working in Los Angeles for the past 20 years. He is a programmer and digital artist, specializing in 3D, special effects and the latest visual technologies. He is also a film producer. He has been working for social media giant Meta and as the technical director of Sony Pictures Image Works Inc.

NAGRODA IM. JANUSZA KRUPSKIEGO
Janusz Krupski Award

Za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów oraz postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych. Fundatorem nagrody jest Fundacja rodziny Witaszków.

PRZEWODNICZĄCA/CHAIRWOMAN
Joanna Krupska

Żona patrona nagrody, współzałożycielka Związku Dużych Rodzin, działaczka społeczna.

Wife of the award’s patron, the co-founder of Large Families’ Association, social activist.

Dr Karol Nawrocki

Prezes IPN, historyk i publicysta.

President of the Institute of National Remembrance, historian and columnist.

Paweł Witaszek

Przedsiębiorca, antykomunistyczny konspirator, absolwent historii UW, Fundator, prezes Fundacji Rodziny Witaszków, kolekcjoner dzieł sztuki, fundator nagrody, przedsiębiorca, mecenas kultury.

Entrepreneur, anti-communist activist, history graduate at the Warsaw University, sponsor and chairman of the Witaszkowie Family Foundation, art collector, and sponsor of the Janusz Krupski Award.

Paweł Nowacki

Sekretarz kapituły, reżyser, historyk, dokumentalista, uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, członek rady PISF.

Jury’s secretary, historian, journalist, anti-communist activist, editor, columnist, film producer, and documentarist. Member of the Program Council of the Polish Film Institute.

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, historyk, publicysta, działacz społeczny.

Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression, columnist, social activist.