Fabuła Międzynarodowa

Konkurs filmów fabularnych z historią najnowszą w tle, opowiadających o walce o wolność narodów jak i o indywidualnej drodze do wolności każdego człowieka. Nagradzamy filmy i twórców, którzy odnaleźli drogę do opowiadania światu historii uniwersalnych. Do konkursu kwalifikują się produkcje krajowe i zagraniczne, zrealizowane w latach 2017 – 2022, podejmujące tematykę wydarzeń historycznych.

Regulamin
Z regulaminem konkursu zapoznasz się TUTAJ
Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

Kopie filmów zgłaszanych do konkursu, zarówno przeglądowe jak i pokazowe, muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

Kopie pokazowe zakwalifikowanych filmów zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć w dwóch formatach: w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p). W razie niedostarczenia przez zgłaszającego wymaganego formatu film nie zostanie dopuszczony do konkursu.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 roku (przedłużenie terminu).

Pytania prosimy kierować do biura festiwalu w godzinach 10.00 – 16.00,