Dokument Międzynarodowy

Dokumentaliści z całego świata będą ubiegać się o Nagrodę im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Nagrodę Specjalną Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Do konkursu kwalifikują się produkcje dokumentalne, zagraniczne i krajowe, zrealizowane w latach 2017 – 2022, o czasie projekcji do 90 minut, podejmujące tematykę wydarzeń historycznych.

Regulamin
Z regulaminem konkursu zapoznasz się TUTAJ
Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

Kopie filmów zgłaszanych do konkursu, zarówno przeglądowe jak i pokazowe, muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

Kopie pokazowe zakwalifikowanych filmów zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć w dwóch formatach: w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p). W razie niedostarczenia przez zgłaszającego wymaganego formatu film nie zostanie dopuszczony do konkursu.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 roku (przedłużenie terminu).

Pytania prosimy kierować do biura festiwalu w godzinach 10.00 – 16.00,