“Nie honor było się poddać” – Lech Pilarski

autor:Lech Pilarski
rok produkcji:2020
czas trwania:20 minut
konkurs:Konkurs Radiowy
kategoria:Słuchowisko

Audycja opowiada o bohaterskiej obronie Nowogrodu oraz o losie rodziny kpt. Eugeniusza Kordjaczyńskiego. Usytuowany na wysokim brzegu Narwi Nowogród nadawał się doskonale do obrony przepraw od strony Prus Wschodnich. Te walory wzmocniono, budując linię bunkrów oraz umocnień polowych. Ten odcinek został obsadzony przez żołnierzy 33 Pułku Piechoty oraz kompanii fortecznej pod dowództwem kpt. Eugeniusza Kordjaczyńskiego.

W nocy z 6 na 7 września na lewym brzegu Narwi pojawili się Niemcy, którzy zaatakowali polskie umocnienia następnego dnia. Przez kilka dni przeważające siły wroga próbowali pokonać w Nowogrodzie rzekę oraz linię bunkrów. Nie udawało się, choć użyto artylerii i samolotów, wzmacniając piechurów i saperów. Dopiero kiedy otoczono umocnienia, żołnierze wycofali się, choć już w nie wielkiej liczbie bo boje były zażarte i straty ogromne, zarówno z jednej jak i drugiej strony.

Audycja opowiada o bohaterskiej obronie Nowogrodu oraz o losie rodziny kpt. Eugeniusza Kordjaczyńskiego. Przez kilkadziesiąt bowiem lat byli oni przekonani, że oficer ten zginął i został pogrzebany w okolicach Nowogródka. Dopiero w XXI wieku to nieporozumienie wyjaśniono i rodzina kapitana – syn, wnuczka z rodziną – mogą odwiedzać mogiłę na miejscowym cmentarzu, umocnienia, w których poległ, a także modlić się w tutejszym kościele gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci bohaterskich żołnierzy września 1939 roku.