Brutus,Czarnocka,Maria…Siatka pułkownika Gano (3)

Film opowiada o polskich agentach i szpiegach w czasie II wojny światowej: Romanie Czerniawskim/Armand, Brutus/ – Mieczysławie Słowikowskim/Rygor/, Halinie Szymańskiej/Marie Clnat Czarnocka oraz Władysławie Śliwińskiej/Maria/Leonie Śliwińskim/ – Bolesław, Jean – Bol/. Film przybliża też postać płk. Stanisława Gano, szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, który bezpośrednio lub pośrednio nadzorował prace agentów.