Zmienili oblicze ziemi

Wyszyński, Jan Paweł II, Ronald Reagan – zmienili oblicze ziemi. Od tego tematu dziś zaczął się Festiwal NNW. Pokazaliśmy film fabularny o prymasie Polski Stefanie Wyszyńskim – „Prorok” w reż. Michała Kondrata (Konkurs Fabuła Międzynarodowa) a w tym samym czasie odbyła się debata w Teatrze Muzycznym pt. „Wyszyński, JPII, Reagan –zmienili oblicze ziemi”, z udziałem prof. Jana Żaryna, artysty Jerzego Kaliny (laureata tegorocznego Platynowego Opornika Festiwalu NNW), dr. hab. Grzegorza Polaka, reżysera Krzysztofa Nowaka oraz prof. Robina Barnetta – byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Spotkanie poprzedziła projekcja filmu dokumentalnego „Jan Paweł II. Znak sprzeciwu”.

„Prymas Wyszyński w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że bez boskiej opatrzności nie da rady przeprowadzić kościoła w XXI wiek. Prymas nie mógł się lękać, nie mógł mieć słabości mając misję uratowania narodu przed systemem komunistycznym” – mówił prof Jan Żaryn. Podkreślał fenomen roku milenijnego 1966, w którym kościół wziął na swoje barki misję ratowania nie tylko narodu polskiego w kraju, ale także jako kościół powszechny, wychodził poza granice, do Polonii, żeby Polonia odnalazła i zachowała dusze narodu. „Mamy więc w postaci Stefana Wyszyńskiego niezwykły dar i powtórzę nie moje słowa, że nie byłoby sierpnia 80′ gdyby nie Stefan Wyszyński i rok milenijny. Gdybyśmy pozostali w lęku i braku przywiązania do własnej tożsamości, której chcieli nas pozbawić, nie byłoby zrywu robotniczego. To wszystko co zrobił Wyszyński mieściło się w krzyżu, który powiesili stoczniowcy potem w Gdańsku” – mówił Jan Żaryn.

Robin Barnett, laureat Drzwi do Wolności Festiwalu NNW, wspomniał też nazwisko brytyjskiej premier Margaret Thatcher, która jego zdaniem powinna być wymieniona razem z Wyszyńskim, Janem Pawłem II i Reaganem, jako osoba, która w dużej mierze przyczyniła się do obalenia komunizmu w Europie i zaburzenia żelaznej kurtyny.

Grzegorz Polak opowiadał z kolei o niezwykłej więzi, która połączyła Jana Pawła II i Ronalda Reagana – „To była przyjaźń oparta na głębokiej więzi. Łączyło ich aktorstwo, zamiłowanie do sportu, ich ojcowie zmarli w 1941 roku, obaj byli ofiarami zamachów, które dzieli tylko 6 tygodni, modlili się obaj za siebie i swoje zdrowie. Reagan, jeszcze w szpitalu, wybaczył swojemu zamachowcowi. Amerykański prezydent podkreślał, że opatrzność ich ocaliła, bo mieli do wypełnienia cenną misję – zniszczenie świata komunistycznego. To ich połączyło – antykomunizm, zwalczanie sytemu która zabiera człowiekowi wolność. Jednak największą więzią była ich duchowość. Wierzyli w opatrzność, która kieruje światem i wierzyli w zbawienną moc chrześcijaństwa”. Grzegorz Polak dodał, że Reagan uważał Polaków za wybranych przez Boga, by wstrząsnęli ziemią.

Jerzy Kalina – twórca m.in. ołtarzy papieskich i grobowca Jerzego Popiełuszki, powiedział, że „wszyscy mamy ogromne szczęście, że tak wielkie postaci mogły być i są nadal naszymi przewodnikami i naszym drogowskazem”.

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia

Festiwal został Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Festiwal współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerem Generalnym 15. Festiwalu NNW jest Energa z Grupy ORLEN
Za wsparcie festiwalu dziękujemy również: Grupie PZU, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BGK, Fundacji Grupy PKP
Partnerzy Instytucjonalni Festiwalu: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Polska Fundacja Narodowa, Archiwa Państwowe, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patronem Medialnym Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio i Polskie Radio 24
Dziękujemy również pozostałym Partnerom i Patronom Medialnym