PITCHING FORUM na Festiwalu Filmowym NNW

XII Festiwal Filmowy NNW zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do wzięcia udziału w PITCHING FORUM, które odbędzie się podczas najbliższej edycji Festiwalu w Gdyni (24-27 września 2020 r.).

Będzie to już piąta edycja PITCHING FORUM, które w ubiegłych latach wykazało się wysoką efektywnością w zakresie pozyskiwania środków na nowe produkcje filmowe – spośród projektów zaprezentowanych w latach 2018-2019 powstały już 2 filmy, a 6 kolejnych jest na etapie produkcji.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najciekawsze projekty zaprezentowane na sesji pitchingowej zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Telewizję Polską. Łączna pula nagród w roku 2019 wyniosła ponad 30.000 zł.

Sesję pitchingową poprzedzą warsztaty z zakresu:
– kreacji zwiastuna (trailera) projektu
– oraz treningu prezentacji (pitchingu).
W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów, doszlifują swoje projekty i przygotują je do publicznej prezentacji.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej:
od historii Polski – zarówno najnowszej, jak i tej bardziej odległej, po historię filmu, muzyki, sztuki czy sportu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Projekty filmów do udziału w PITCHING FORUM wybierane są na podstawie zgłoszeń i zwiastuna (trailera) przesyłanych wyłącznie przez internet. Projekty należy składać w terminie do 24 sierpnia 2020 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Festiwal zapewnia noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt (dla reżysera i producenta). Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.

Aby zgłosić projekt należy:

1. wypełnić kartę zgłoszenia: [KARTA ZGŁOSZENIA]

2. do karty zgłoszenia dołączyć:
• krótki opis filmu/treatment (max. 1 strona formatu A4)
• ogólny budżet filmu (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. ½ strony formatu A 4)

3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:
pitchingforum@festiwalnnw.pl

4. zwiastun filmu wysłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.
pitchingforum@festiwalnnw.pl

ORGANIZATOR

Organizatorem PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. PITCHING FORUM jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy:
pitchingforum@festiwalnnw.pl.