Zaczęły się indywidualne konsultacje scenariuszowe filmów fabularnych Akademii NNW

Od 18 do 20 października trwa kolejny etap warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Dziewięciu autorów scenariuszy przez trzy dni spotka się w sesjach jeden na jeden online z uznanymi filmowcami: Łukaszem M. Maciejewskim, Dariuszem Gajewskim i Wojciechem Tomczykiem.

„Uczestnicy warsztatów są pomiędzy pierwszą a drugą wersją swojego scenariusza czy treatmentu. Trwa proces pisania i obecny etap to forma konsultacji, czy twórcy są na dobrej drodze. Każdy z nas potrzebuje w procesie tworzenia lustra, kogoś kto da nam feedback. Powie, że idziemy w dobrym kierunku albo odwrotnie, że ewentualnie powinniśmy coś zmienić” – mówi koordynator projektu Grzegorz Pacek.

W czasie warsztatów trwają prace nad rozwojem dziewięciu scenariuszy: „Czekając na wiatr” Janusza K. Majki, „Diamentu odnalezionego w popiele”  Grzegorza W. Tomczaka, „Drogi do Dome Mountain” Sławomira Krawczyńskiego, „Królowej garów” Magdaleny Wleklik, „Lekcji” Piotra Krzyżanowskiego, „Skalnych sióstr” Marka A. Karczmarzyka, „Świadectwa”Andrzeja Lelito, „Z krwi i kości” Sławomira Górskiego, Pawła Suchty i „Zimowego pociągu” Doroty Latour. Każdy z tutorów Akademii Filmowej NNW ma pod opieką trzech twórców.

W połowie września podczas pierwszych zajęć zorganizowanych w FINA, filmowcy i tutorzy – Łukasz M. Maciejewski, Dariusz Gajewski, Wojciech Tomczyk oraz koordynatorzy – Arkadiusz Gołębiewski, Dariusz Dikti i Grzegorz Pacek, słuchali autorów przedstawiających swoje pomysły na film. Potem była chwila, na krótką, wstępną ocenę projektu. Ich autorzy mogli usłyszeć pierwsze uwagi, rady i pochwały. Komentarze dotyczyły m.in. sposobu przedstawienia bohaterów, sytuacji w której ich zastajemy, dramatu który przeżywają, formy jego opisania i przedstawienia.  Podejścia do bohatera i jego historii. Od tamtej pory autorzy scenariuszy dostali czas na ich rozwijanie i poprawianie. Jak powiedział w czasie wrześniowych warsztatów Maciejewski – „Scenariusz jest zawsze początkiem dyskusji twórcy z własnym ego i własnymi pomysłami. Taką dyskusję trzeba prowadzić długo”.

Dlatego, jak mówi Grzegorz Pacek, tych wersji scenariusza jest często bardzo dużo – „Uczestnicy warsztatów przyszli do nas z pierwszą wersją we wrześniu, teraz są w trakcie pracy nad drugą wersją a efektem warsztatów będzie wersja trzecia i na tym etapie wybierzemy najlepszy projekt” . Drugie wersje scenariuszy, nad którymi obecnie trwają prace, mają być zaprezentowane podczas warsztatów stacjonarnych 3 i 5 listopada.

W czasie warsztatów Akademii Filmowej NNW diagnozuje się mocne i słabe strony scenariuszy oraz wskazuje optymalne kierunki rozwoju, z sugestiami konkretnych zmian i poprawek. Wszystko po to, by wspomóc autora na trudnej drodze do stworzenia jak najlepszej wersji swojego pierwotnego zamysłu scenariuszowego. Ambicją twórców warsztatów jest aby w finale pod koniec roku odbyło się „pierwsze czytanie” najlepszego scenariusza, z udziałem reżysera i aktorów a w przyszłości także jego prezentacja przed gronem producentów i dystrybutorów.

Warsztaty są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady (twórcze i finansowe) na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów fabularnych. To powoduje, że do produkcji często trafiają projekty niedopracowane, w rezultacie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza, oryginalność pomysłu i niuanse opowiadanej historii nie mają szansy w pełni się objawić.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Scena Kultury przy współpracy FINA. Projekt realizowany jest przy wsparciu PISF i IDMN w ramach Funduszu Patriotycznego.