Wydłużyliśmy termin zgłoszeń !

Projekty można składać do 24 maja (piątek)! Poniżej przypominamy w skrócie co należy zrobić, żeby zgłosić swój projekt filmu na warsztaty scenariuszowe w ramach 1 etapu Pitching Forum 2019!

Aby zgłosić projekt należy:

  1. wypełnić kartę zgłoszenia
  1. do karty zgłoszenia dołączyć w formie PDF:
    • krótki opis filmu/pomysł (max. 1 strona formatu A4)
    • CV producenta/profil firmy (max. 1 strony formatu A 4)
  2. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:

pitchingforum@festiwalnnw.pl

Dodatkowo można przedstawić wstępny materiał audiowizualny (zwiastun lub prezentację filmową bohatera), przesyłając go za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.  pitchingforum@festiwalnnw.pl

UWAGA: Na tym etapie materiał audiowizualny (zwiastun, prezentacja) nie jest obowiązkowy.

ORGANIZATOR

Organizatorem warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i oświatowych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych i PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .