Wydarzenia Festiwalu Kultury Polonijnej Polskie Drogi 

Znaczenie Polonii i Polaków przebywających za granicą w kształtowaniu w środowiskach zamieszkania i pracy rzetelnego wizerunku kraju, w tym obrony jego dobrego imienia, a także w pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego zagranicą, języka polskiego i kultury jest niezwykle istotne. Celem Festiwalu Polskie Drogi jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji i nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów młodych Polaków mieszkających za granicą z krajem ojczystym.

Polacy opuszczali swój kraj z różnych powodów, część z nich została do tego zmuszona i nie miała możliwości powrotu do kraju, cześć zdecydowała się na wyjazd z przyczyn politycznych, ekonomicznych, narodowościowych. Sytuacje te wpływały na możliwości zachowania języka polskiego i utrzymania kontaktów z Polską. Wśród Polonii, zwłaszcza młodego pokolenia, poziom identyfikowania się z polską historią, językiem, obyczajami jest zróżnicowany. Dlatego też kluczowe jest aby motywować polskie społeczności za granicą, w szczególności młodzież do realizacji wspólnych działań i dbać o utrzymywanie jak najsilniejszych więzi z Polską.

Zależy nam na połączeniu środowisk polonijnych ze swoimi rodakami i zachęcenie ich do wspólnych aktywności i integrowania się gwarantuje osiągniecie założonych celów. Mamy nadzieję, że działania festiwalowe podniosą poziom samoidentyfikacji młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju – z Polską, z jej dziedzictwem kulturowym i aktualnymi interesami, a w konsekwencji również rodzaj i poziom angażowania się we współpracę z Polską. Promowanie dziedzictwa narodowego i kultury Polski jest niezwykle istotne w kształtowaniu rzetelnego wizerunku kraju za granicą.

Zapraszamy na wydarzenia 29.09 o 30.09  w NAMIOCIE na PLACU GRUNWALDZKIM

W ramach Festiwalu Polskie Drogi zobaczyć będzie można:

Panele dyskusyjne

29.09/10:00 – 11:50 JAK PRZEKONAĆ INNYCH, ŻE HISTORIA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ?
Adam Hlebowicz (dyrektor BEN IPN), Elżbieta Kędzierska (dyrektor Dep. Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie), Dariusz Klemantowicz (nauczyciel historii PLO UŁ), Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty), Roman Kowalczyk (Dolnośląski

Kurator Oświaty), dr Marcin Zarzecki (prezes PFN);
moderator: Maciej Chmiel (dyrektor Studia Filmów Rysunkowych)

29.09/12:00 – 12:40 WARSZTATY Z PAWŁEM PIEKARCZYKIEM OBRAZOWANIE MUZYKI

29.09/13:00 – 14:50EMOCJE I TREŚĆ – ZACHWIANIE RÓWNOWAGI

Uczestnicy: Arkadiusz Gołębiewski (dyrektor Festiwalu NNW), Magdalena Hajduk (dyrektor BNT IPN), Justyna Karnowska (dyrektor TVP ABC), Tomasz Kłos (były dyrektor PLO UŁ), Krzysztof Noworyta (producent kreatywny), Krzysztof Wyrzykowski (autor komiksów) oraz młodzież ze szkół polskich, litewskich i białoruskich; moderatorzy: Marcin Wikło i Sławek Nawrocki

29.09/15:00 – 16:00 KONTRASTY: AKTORSTWO TEATRALNE, TELEWIZYJNE I FILMOWE
MASTERCLASS MAREK PROBOSZ (aktor, reżyser, wykładowca ULCA – Uniwersytetu Kalifornijskiego)

29.09/16:10 – 17:00 ZYGMUNT WALKOWSKI
FOTOGRAFIA JAKO DOKUMENT ARCHIWALNY
Panel dyskusyjny i spotkanie z Zygmuntem Walkowskim, badaczem dziejów okupacyjnej i powstańczej Warszawy, który opisał tysiące powstańczych zdjęć, zrekonstruował filmowe Kroniki Powstania Warszawskiego WARSZAWA WALCZY. Dowiedzieć się można będzie, jak rozszyfrować niewidoczne „na pierwszy rzut oka” informacje ukryte na zdjęciu, jak określić czas i datę wykonania zdjęcia oraz jak ustalić lokalizację obiektów na podstawie zdjęć lotniczych. Prowadzący opowie jak zlokalizował miejsce pochówku Żołnierzy Wyklętych oraz o historii małego powstańca.

29.09/17:10 – 18:00 WOJCIECH DELUGA
ZBIORY MUZEUM SIKORSKIEGO POKAZ FILMU O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (9’)
Panel dr. Wojciecha Delugi o zbiorach Instytutu Polskiego- Muzeum Sikorskiego w Londynie. Podczas prezentacji zobaczyć można będzie ujęcia z przedwojennej Polski, ostrzał Westerplatte, życie gen. Sikorskiego w obiektywie kamery, Armię Polską na frontach zachodnich – 1 Dywizję Pancerną, II Korpus, lotnictwo i marynarkę.

29.09/18:10 – 19:10 POKAZ SPECJALNY – DOKUMENT BOHATEROWIE DNIA CODZIENNEGO reż. SOL JANIK (60’) ARG, PL

Polscy imigranci w Argentynie po II wojnie światowej. Film dokumentalny powstał zainspirowany publikacją „Bohaterowie dnia codziennego”, stworzoną na podstawie wspomnień zebranych przez Jacka Piątkowskiego i Annę Stąpór, pracowników Ambasady RP w Buenos Aires, a także na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez Dominika Czapigo w ramach projektu Archiwum Cyfrowe Tradycji Lokalnej w Buenos Aires zrealizowanego przez Fundację Ośrodek Karta i Bibliotekę Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires.

Promocja książki

29.09/09:15 – 09:45 ELŻBIETA POTRYKUS
DZIECIŃSTWO W CIENIU STANU WOJENNEGO
Wszystkie dzieci powinny mieć prawo do beztroskiego i radosnego dzieciństwa, a pozbawianie ich tego, jest niewybaczalnym złem. Niewybaczalne byłoby również, gdybyśmy zapomnieli o tych dzieciach, którym bez ich winy beztroskie dzieciństwo odebrano. Wojtek miał pięć lat, kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. W jego cieniu chłopiec spędził swoje wczesne dzieciństwo (…). Jeżeli jesteś osobą, której nie są obojętne przeżycia dzieci dorastających w warunkach niepewności i zagrożenia, a ponadto poszukujesz pełniejszego obrazu ostatniej dekady Polski Ludowej – ta książka może cię zaciekawić. Intencją autorki było upamiętnienie dzieci, którym stan wojenny odebrał beztroskie dzieciństwo i które mimowolnie stały się ofiarami upadającego systemu totalitarnego, a książka ta jest formą upomnienia się o należne tym dzieciom miejsce w najnowszej historii Polski.

Spotkanie ze Świadkiem Historii

29.09/ MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/11:00 – 12:00 SPOTKANIE Z KPT. KRZYSZTOFEM FLIZAKIEM 

Flizak miał 7 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Jego ojca Tadeusza, zawodowego wojskowego, aresztowało NKWD. Mały Krzysztof wraz z matką został wywieziony na Syberię. Aby dostać się do kompanii młodzieżowej w powstającej w ZSRR armii gen. Andersa, podał wcześniejszą o dwa lata datę urodzin. Wraz z armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy, a po wojnie emigrował do Ameryki. W USA wstąpił do wojska amerykańskiego i został przydzielony do 101 Dywizji Spadochronowej. Brał udział w wojnie w Korei, w której został ranny.

pokazy filmowe – 30.09/piątek/NAMIOT na PLACU GRUNWALDZKIM/09:00 – 10:30

WIERNI SYNOWIE 
reż. Mieczysław Leszczyc-Petreyko
Dzieje walk polskich żołnierzy. Film ukazujący historię ochotników polskich, przybywających do obozów armii z różnych zakątków świata.

DZIECI KWATERY Ł 
reż. Arkadiusz Gołębiewski
Film opowiadający o tragicznych losach rodzin żołnierzy podziemia niepodległościowego i opozycji antykomunistycznej, którzy zostali zamordowani w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie w latach 1948-56. Punktem wyjścia do opowieści są prace ekshumacyjne ofiar terroru komunistycznego na warszawskich Powązkach w kwaterze Ł.

WALCZĄCA
reż. Krzysztof Łukaszewicz

Fabularyzowany dokument opowiadający o znaku Polski Walczącej – o genezie jego powstania, ludziach, którzy się do tego przyczynili oraz o jego historycznym znaczeniu, które sprawiło, że symbol ten do dziś jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem definiującym polskość.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022
Finansowanie – 83 880,00 zł
Całkowita wartość – 89 380,00,00 zł