Władysław Jasiński „Jędruś” uhonorowany Sygnetem Niepodległości w Koprzywnicy

„Pamiętajmy, że wolność nie jest nam dana na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo…” – te słowa Św. Jana Pawła II były kilkukrotnie przywoływane podczas Uroczystej Gali Retrospektyw Festiwalu NNW w Koprzywnicy. Bohaterami dnia byli żołnierze słynnego oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, działającego głównie na Sandomierszczyźnie. Słynnym partyzantom poświęcono debatę a twórca grupy Władysław Jasiński został pośmiertnie uhonorowany Sygnetem Niepodległości.

Retrospektywy Festiwalu NNW to święto filmu dokumentalnego poświęconego historii, uhonorowania lokalnych bohaterów, warsztaty filmowe dla młodzieży i samorządowców, wystawy. Cześć wydarzeń, z powodu pandemii, zaplanowano w tym roku online. Można brać w nich udział na festiwalowej stronie www.festiwalnnw.pl w zakładce Retrospektywy lub obserwując transmisje na facebookowym profilu Festiwalu.

Dwudniowe Retrospektywy w Koprzywnicy (trwają 14 i 15 grudnia) rozpoczęła we wtorek Uroczysta Gala w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Uczestniczyli w niej lokalni działacze, mieszkańcy miasta, miłośnicy historii, bohaterowie i ich rodziny, młodzież ze SP im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” oraz członkowie zespołu śpiewaczego „Powiślanie”. W czasie uroczystości wręczono Drzwi do wolności i Sygnet Niepodległości.

„Odznaczamy dziś szczególne osoby, których działalność pozostawiła piętno w historii naszego miasta. Władysława Jasińskiego „Jędrusia”, który jest patronem SP w Koprzywnicy. Twórcę „Odwetu- Jędrusie”. Drugie, wyjątkowe odznaczenie, dla wielkiego człowieka, artysty rzeźbiarza, przez którego twórczość przemawia historia, tradycja i świadomość narodu z którego się wywodzi – pana Józefa Opali” – mówiła burmistrz Koprzywnicy pani Aleksandra Klubińska otwierając galę. „Ta dzisiejsza uroczystość jest dla nas jest niezwykle istotna i ważna dlatego, że to my, jako depozytariusze spuścizny historii i jej bohaterów, musimy dawać świadectwo dla kolejnych pokoleń. Droga do wolności była bardzo trudna ale wolność nie jest też dana raz na zawsze” – dodała.

Sygnet Niepodległości dla Władysława Jędrusia odebrał pan Mirosław Sarzyński, dyrektor szkoły podstawowej w Koprzywnicy im. „Jędrusia” – „ Jesteśmy dumni z faktu że szkoła nosi imię Władysława Jasińskiego. Staramy się najlepiej jak możemy przekazywać jego spuściznę, jesteśmy „Jędrusia spadkobiercami”,  jak mówią słowa naszego szkolnego hymnu”.

Drzwi do wolności, oprócz Józefa Opali, otrzymał również pan Bogusław Kołacz – działacz społeczny, członek oraz długoletni Wiceprzewodniczący ,,Solidarności” w Szpitalu w Mielcu. W czasie stanu wojennego za działalność związkową szykanowany, aresztowany i zwolniony z pracy. „Nic nie wskazywało na to, że to co robiliśmy wtedy, po 40 latach będzie nazwane drogą do wolności. Ta droga do wolności jednak dalej trwa. Apeluję do młodzieży, żebyście słuchali słów, które dzisiaj padają z tej sceny. Żeby zapadło wam w pamięć że wolność nie jest dana raz na zawsze” – mówił Kołacz odbierając nagrodę.

Retrospektywy Festiwalu NNW w Koprzywnicy potrwają do 15 grudnia. W środę od 9 rano zaplanowano wiele atrakcji online a także warsztaty filmowe dla młodzieży, które poprowadzi reżyser Waldemar Czechowski. Na stronie www.festiwalnnw.pl w zakładce Retrospektywy, a także na facebookowym profilu Festiwalu udostępnione zostaną wystawy zdjęć bohaterów walki o wolność autorstwa Arkadiusza Gołębiewskiego a także będą pokazane filmy dokumentalne : „VI Brygada Pani Komendant” reż. Wojciech Królikowski, „Ty pójdziesz do Jastrzębia” reż. Jędrzej Lipski, „Grudzień Nasz i Wasz” reż. Joanna Pieciukiewicz, „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim” reż. Paweł Nowacki, Arkadiusz Gołębiewski.

Uhonorowani w Koprzywnicy Drzwiami do Wolności

Bogusław Kołacz – członek oraz długoletni Wiceprzewodniczący ,,Solidarności” w Szpitalu w Mielcu. W czasie stanu wojennego za działalność związkową szykanowany, aresztowany i zwolniony z pracy. Odznaczony  Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest osobą znaną w środowisku lokalnym, ze swojego zaangażowania i służby w wielu stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

Józef Opala – artysta rzeźbiarz, medalier. Autor powstającego w Mielcu największego w Polsce Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od kilku lat, w swoim atelier w Koprzywnicy, tworzy rzeźby i popiersia związane z postaciami  polskich bohaterów podziemia niepodległościowego. Wśród nich m.in. poetki i konspiratorki Zofii Kossak-Szczuckiej, Rotmistrza Witolda Pileckiego czy gen. Stanisława Maczka.

Uhonorowany w Koprzywnicy (pośmiertnie) Sygnetem Niepodległości

Władysław Jasiński ps. ”Jędruś”, „Kmitas” – nauczyciel, instruktor harcerski, człowiek czynu, urodzony społecznik. Stworzył młodzieżową Polską Organizację Powstańczą, zrzeszającą uczniów gimnazjum, harcerzy, członków ZMP, a także działaczy wiejskich. Od grudnia 1939 roku wydawał konspiracyjne pismo „Odwet”. Pod tą samą nazwą zaczęła działać również organizacja kierowana przez Jasińskiego. Po jej rozbiciu, w 1941 roku powołał do życia grupę bojowo-dywersyjną „Jędrusie”. Odział zajmował niemieckie transporty i magazyny żywności. Wykonywał wyroki śmierci na konfidentach. Jasiński zginął w walce z Niemcami w styczniu 1943 roku w Trzciance. Został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Organizatorem Retrospektywy Festiwalu w Koprzywnicy jest Stowarzyszenie Scena Kultury

Partnerem wydarzenia jest: Miasto i Gmina Koprzywnica, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.

Projekt Dofinansowany  jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030