Wiesław Helak laureatem nagrody NNW im. bł. księdza Bukowińskiego

Podczas jubileuszowego 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW nagroda im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego za umiejętne opowiadanie historii w literaturze, wręczona zostanie Wiesławowi Helakowi.  Jego twórczość literacką poprzedziły liczne podróże: „Musiałem na tej polskiej łodzi popłynąć daleko, przez Czas, przez kultury i religie, aż do Ewangelii – Dobrej Nowiny… i potem dopiero mogłem zacząć pisać” – mówi.

Nagroda im. bł. księdza Bukowińskiego przyznawana jest za umiejętne opowiadanie historii w literaturze. Co pana pociąga w historii Polski, a może świata?
Historia to pamięć, a pamięć to również tradycja – bez niej nie ma narodu.

Co pana ukształtowało? Z czego czerpie pan najwięcej do swojej twórczości?
Wartości rodzinne – wierność ideałom, szacunek dla pracy i wiara.

W pana książkach przewija się wątek poszukiwania Boga, czy odnajduje pan w życiu ślady Jego obecności?
Najważniejsze chwile w moim życiu – to te z obecnością Boga.

Nie ma lepszego miejsca do wręcza- nia nagrody literackiej na Festiwalu Filmowym człowiekowi kina, w pana powieściach czuć wręcz ten filmowy nerw. Dlaczego zarzucił pan kręcenie filmów?
Film fabularny dzisiaj rzadko ma głębię… Literatura daje mi wolność.

WIESŁAW HELAK urodził się w Warszawie w 1948 roku. W latach 1966-1967 studiował aktorstwo w warszawskiej PWST. W roku 1972 ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW, a w 1978 obronił dyplom na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jest autorem filmów fabularnych: Epizod (1978), Własna wina (1979), Coś się kończy (1981), Opowieść Harley’a (1987), Złodziej (1988). Uznanie i rozgłos przyniosła mu książka Nad Zbruczem (2018), o której krytyk Krzysztof Masłoń napisał: „Triumf literatury polskiej. Swoją nową powieścią Wiesław Helak przywraca jej wielkość, bezpowrotnie – zdawałoby się – utraconą wraz z odejściem w przeszłość Sienkiewicza i Reymonta, Żeromskiego i Orzeszkowej… Od lat nie odezwał się w naszej literaturze tak donośny głos”.

„Myślami wrócił do regulaminów, niedługo musi skończyć tę niewdzięczną i zazwyczaj nudną pracę. I choć sam nie lubił tych z pozoru bezdusznych zasad i mechanicznych poleceń, to jednak również uważał, że dobry regulamin to podstawa porządku. Starał się więc, aby był zrozumiałym językiem napi- sany, a gdy mu przychodziło opracować nieludzką komendę, tak sobie nazywał te o precyzyjnym zabijaniu, słyszał nagle w głowie słowa swego ojca – wszystko co robisz, rób dobrze, nawet to, czego nie lubisz robić!”.

Fragment powieści „Góra Tabor”

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia

Festiwal został Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Festiwal współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerem Generalnym 15. Festiwalu NNW jest Energa z Grupy ORLEN
Za wsparcie festiwalu dziękujemy również: Grupie PZU, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BGK, Fundacji Grupy PKP
Partnerzy Instytucjonalni Festiwalu: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Polska Fundacja Narodowa, Archiwa Państwowe, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patronem Medialnym Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio i Polskie Radio 24
Dziękujemy również pozostałym Partnerom i Patronom Medialnym