Tadeusz Arciuch – Wywiad – Reżyser Boże, Gdzie Ty Jesteś?