Prezentacja monety z wizerunkiem rtm. Witolda Pileckiego