Marek Zalewski

Marek Zalewski – Twórca kilku statuetek nagród i Przyjaciel Festiwalu NNW, przygotowuje odlewy bohaterów.