Arkadiusz Gołębiewski – wypowiedź Dyrektora Festiwalu po uroczystej Gali Zamknięcia