Wernisaż wystawy „WY i MY. Węgry a Polska na przestrzeni 100 lat”

Jedną z atrakcji tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci jest wystawa plakatów Kornéla SzékelyWY i MY. Węgry a Polska na przestrzeni 100 lat”, prezentowana w kwietniu ubiegłego roku w Parlamencie Węgierskim. To historyczno-filmowa podróż po dziejach Polski i Węgier.

W otwarciu wystawy, która odbyła się drugiego dnia Festiwalu (30.09), wzięli udział: Arkadiusz Gołębiewski, Dyrektor Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, dr Jarosław Szarek, Prezes IPN, dr István Kovács, dyplomata (Węgry), Atilla Szalai (Węgry), twórca plakatów oraz Béla Tolcsvay, węgierski muzyk, który uświetnił wydarzenie akustycznym koncertem zaaranżowanym specjalnie z okazji wernisażu. Wydarzenie poprowadził Marcin Wikło.

Prof. Zdzisław Krasnodębski podziękował inicjatorom i twórcy wystawy za to wydarzenie podkreślając, że przyjaźń polsko-węgierska nie jest przypadkowa: „To nie jest pragmatyczny sojusz oparty na interesach. Jest z to przyjaźń zakorzeniona w podobieństwie naszej historii i naszych wartości. Chętnie bym zaprosił do obejrzenia tej wystawy kolegów z Parlamentu Europejskiego, którzy chcą nas pouczać. Może wtedy zmieniliby stosunek do tego, co myślimy.”

Jak podkreślił Arkadiusz Gołębiewski, wystawę zainicjował wspólnie z Atillą Szalai i Pawłem Nowackim.

Głos zabrał również sam twórca plakatów, Kornél Székely, podkreślając, że chociaż  jest Węgrem, to dziś, kiedy jest w Polsce na Festiwalu NNW, jest również Polakiem: „Dziękuję Arkadiuszowi Gołębiewskiemu za zaproszenie. Kiedy je dostałem serce zabiło mi mocniej. Proszę Państwa o zapoznanie się z historią zamieszczoną na plakatach. Jest na nich m.in. przypomnienie o roku 1920, kiedy bolszewicy napadli na Polskę oraz o marszałku Józefie Piłsudskim, który walczył przeciwko bolszewikom o wolność dla Polski.”

Następnie artysta wręczył Arkadiuszowi Gołębiewskiemu upominek – statuetkę przedstawiającą pocisk – nawiązanie do jednej z historii opowiedzianych za pomocą plakatu, z życzeniami, żeby zawsze zwyciężać. Wyraził jeszcze ogromną prośbę do wszystkich gości, o wpisanie się do księgi pamiątkowej, „aby mógł zabrać naszą serdeczność do swojego kraju”.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „WY i MY. Węgry a Polska na przestrzeni 100 lat”.

Patronem wystawy jest GRUPA ENERGA