Uczestnicy wydarzeń w 1970 r. i współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka uhonorowani

Odśpiewaniem na stojąco pieśni „My pierwsza brygada” razem z zespołem Klazue Duo zakończyły się w piątek 2 grudnia 2022 roku Retrospektywy Festiwalu NNW w Żukowie na Kaszubach. Podczas Uroczystej Gali w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie Drzwiami do Wolności zostali uhonorowani uczestnicy protestów robotniczych na wybrzeżu w grudniu 1970r. Konrad Hugo Ałunowski oraz Sławomir Dzięgielewski a także Ksiądz Infułat Daniel Nowak, który działa na rzecz upamiętnienia niemieckiej zbrodni w Lesie Piaśnickim.

Dwa dni pokazów filmów i warsztatów filmowych zakończyła w piątek w Żukowie Uroczysta Gala Retrospektywy NNW, na której obecni byli uczniowie szkoły, pedagodzy, mieszkańcy Żukowa, pani dyrektor Gabriela Kowalska, wicedyrektorki pani Magdalena Rotter i Anna Darul, pan komandor porucznik Dariusz Demski – członek zarządu Związku Kombatantów i osób represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny, ale przede wszystkim uhonorowani i raz ich rodziny. Klauze Duo, który tworzą na co dzień Piotr Klauze wraz z córką Magdaleną Klauze ze stowarzyszeniem Michała Musiała, rozpoczęli galę utworem „Biały Krzyż”. Potem było jeszcze „Żeby Polska była Polską” czy „My pierwsza brygada” odśpiewana przez wszystkich na stojąco.

W czasie gali wręczone zostały Drzwi do Wolności, którymi od lat Festiwal Filmowe NNW honorujem ludzi zasłużonych dla polskiej wolności. W Żukowie otrzymali je:

Konrad Hugo Ałunowski – urodzony 16 maja 1948r., bohater protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970r. Był wtedy pracownikiem Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Górniczych w Gdyni. Został członkiem Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni, występował jako łącznik między komitetem a zakładem pracy. Zadaniem członków komitetu było sporządzanie pism, odezw do robotników i mieszkańców Gdyni oraz ulotek informujących o sytuacji w mieście. Został aresztowany 15 grudnia tuż przed północą w Zakładowym Domu Kultury. Wraz z pozostałymi członkami komitetu został dotkliwie i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i zatrzymany przez kilka dni w areszcie śledczym w Wejherowie. Potem przez kilka lat za swoją działalność był szykanowany przez władze komunistyczne. Odmawiano mu prawa do paszportu uznając , że jako prowadzący kiedyś działalność antysocjalistyczną może przekazywać za granicą „fałszywe” informacje na temat wystąpień robotniczych grudnia 70 w PRL.

Statuetkę wręczyła Dyrektor ZSZiO pani Gabriela Kowalska – gospodarz naszego wydarzenia.

Sławomir Dzięgielewski – był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 15 grudnia 1970 r. brał udział w wiecu pod siedzibą Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni. Rankiem 17 grudnia 1970 r. w okolicy przystanku kolejki podmiejskiej Gdynia-Stocznia był świadkiem śmierci stoczniowców, do których strzelało wojsko. Zatrzymywał przejeżdżające samochody i prosił kierowców, aby zawozili rannych do szpitala. Później razem z innymi robotnikami udał się do centrum Gdyni i podczas pochodu niósł drzwi, na których leżały zwłoki zastrzelonego Zbigniewa Godlewskiego. W okolicy Urzędu Miasta grupa, w której znajdował się Sławomir Dzięgielewski została otoczona przez milicję i ORMO. Protestujący zostali zatrzymani, zakuci w kajdanki i wciągnięci do gmachu urzędu. Pan Sławomir był bity i kopany po całym ciele, obcięto mu włosy za pomocą tępego scyzoryka. W nocy został wypuszczony do domu. Oprawcy zastraszyli Dzięgielewskiego mówiąc mu, aby nikomu nie opowiadał, co go spotkało w gmachu Urzędu Miasta, bo w przeciwnym razie zostanie zwolniony z pracy i trafi do więzienia. W wyniku pobicia przez „nieznanych sprawców” doznał zespołu stresu pourazowego oraz deformacji przedramion i stawów łokciowych. Po powrocie do zdrowia zaangażował się w działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i broszur. Kilkakrotnie był zatrzymywany przez MO. Podziemna działalność Sławomira Dzięgielewskiego trwała do 1974 roku.

Statuetkę wręczył reżyser Jarosław Krychowiak a odebrał w imieniu Sławomira Dzięgielewskiego komandor porucznik Dariusz Demski – członek zarządu Związku Kombatantów i osób represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny.

Ksiądz Infułat Daniel Nowak – kapelan i współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka powstałego w 1996 roku, które działa na rzecz upamiętnienia zbrodni w Lesie Piaśnickim. W tym miejscu od października 1939r. do początków kwietnia 1940r. niemieccy okupanci przeprowadzili szereg zbiorowych egzekucji zabijając ponad 14 tys. Polaków, głównie przedstawicieli inteligencji polskiej z Pomorza Gdańskiego. Jest kustoszem Sanktuarium bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy. Jego staraniem wzniesiono nową kaplicę oraz odnowiono masowe groby w Lesie Piaśnickim.

Retrospektywy Festiwalu Filmowego NNW w Żukowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.