WYDARZENIA ZIELONOGÓRSKIE 1960. BITWA O DO M KATOLICKI – reż. Rafał Bryll

Film jest rekonstrukcją Wydarzeń Zielonogórskich z 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze. Doszło wtedy do jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym. 5000 zielonogórzan stanęło w obronie Domu Katolickiego. Milicja krwawo stłumiła walki, aresztowała kilkaset osób. Przez kilka następnych dekad wydarzenia wymazywano z kart historii. Uczestnicy wydarzeń bali się latami mówić o przeszłości.