„Więzy Krwi” reż. Dariusz Walusiak

20 lat temu po raz pierwszy zetknąłem się z partyzantami NSZ Henryka Flamego “Bartka” walczącymi z komunistycznym reżimem na terenie Śląska Cieszyńskiego. Poznałem wówczas Antoniego Bieguna „Sztubaka”, dowódcę największego oddziału tego zgrupowania . Wtedy też usłyszałem o podstępnym wymordowaniu ponad 100 żołnierzy NSZ. Teraz, po latach kiedy dysponujemy już dokumentami UB i wydobywamy z ziemi szczątki pomordowanych żołnierzy, powróciłem do tematu. Przekonałem się, że nadal wielu ludzi stara się usilnie odnaleźć swoich krewnych, których zupełnie nie znali. To właśnie więzy krwi nie pozwalały im o nich zapomnieć.