PRAWNIK W CZASACH BEZPRAWIA – reż. Jolanta Kessler

Dramat człowieka, którego życie przypadło na czasy komunizmu w Polsce. Jan Olszewski, prawnik, dziennikarz w Po prostu, animator w Klubie Krzywego Koła i autor tekstów programowych tajnego ugrupowania PPN, obrońca opozycji, wywodzi się z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, jest przykładem postaci zaangażowanej przeciwko wszechwładnej partii. Wspomaga ugrupowania opozycyjne, potem Solidarność, broni jej działaczy w stanie wojennym, oskarża morderców ks. Jerzego Popiełuszki. W wolnej Polsce dochodzi do szczytów władzy, jako premier rządu. Pomimo, że kariera bohatera załamuje się, gdy traci poparcie Lecha Wałęsy, jednak dorobek minionych lat, bezkompromisowa postawa, wierność zasadom, czyni z niego postać spełnioną, wygraną. Film podkreśli ten aspekt życia i działalności Jana Olszewskiego, dla którego ważna jest służba wierna polskiej tradycji niepodległościowej i demokratycznej, prawom człowieka i etycznej postawie.