“Niedokończone msze wołyńskie” – reż. Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski