„Konzentrationslager Stutthof” reż. Leszek Ciechoński

Film dokumentalny dotyczący jednego z niemieckich obozów zagłady w Europie. Film zawiera liczne dokumenty, fotografie, wspomnienia więźniów, a także analizę historyczną systemu tworzenia obozów zagłady przez władze Niemiec podczas II Wojny Światowej.