JAK OSKAR KOMUNĘ OBALAŁ – reż. Piotr Kuciński

“Jak Oskar komunę obalał” – film zrealizowany przez Piotra Kucińskiego i Mirosława Basaja, to historia jednej z mało znanych akcji Solidarności Walczącej. Opowiada o tym jak w okresie stanu wojennego – latem 1982 r. – działacze tej podziemnej organizacji za pomocą satelity telekomunikacyjnej Oscar 7 przekazywali światu informacje o komunistycznej dyktaturze w Polsce. Groziła im za to kara śmierci, bo tego rodzaju działalność była przez reżim uznawana za szpiegostwo. Łączność satelitarną Solidarność Walcząca wykorzystywała również do kontaktowania się między głównymi ośrodkami oporu w kraju.