„Izrael zaczął się w Polsce” reż. Jan Grzyb

Starania rządu II RP mające na celu utworzenie państwa Izrael. Na terytorium II RP tworzono tajne obozy szkoleniowe, gdzie polscy żołnierze uczyli żydowską młodzież władania bronią, prowadzenia akcji dywersyjnych, sabotażu, konspiracji. A ówczesny polski rząd, wbrew zakazom naszych sojuszników – Brytyjczyków zezwolił na nielegalną emigrację polskich Żydów do Palestyny oraz wysyłał nielegalnie broń i amunicję dla żydowskich bojowników w Palestynie. Polaków i Żydów łączyły wtedy wspólne wartości: idea niepodległości, chęć życia we własnym państwie.