GDZIE JEST POROZUMIENIE GDAŃSKIE? – reż. Krzysztof Brożek

SYMBOL – zaginione egzemplarze Porozumienia Gdańskiego, na które wciąż czeka lista Memory of the World International Register – Pamięć Świata UNESCO. Setki świadków zgromadzonych 31 sierpnia 1980r. w Sali BHP widziało na własne oczy moment podpisywania Porozumienia Gdańskiego, pierwszego takiego wydarzenia w całym bloku wschodnim, kiedy autentyczny komitet robotniczy zmusił reżim do ustępstw. Dziś prawie wszyscy rozmówcy przyznają, że wtedy widzieli podpisane dokumenty po raz ostatni. Film oddaje głos tym nielicznym, którzy twierdzą, że wiedzą jaki był (jest) dalszy los Porozumienia. Tyle, że nie jest możliwe, by każdy z nich miał rację.