DRAŻA-CZETNIK. LEGENDA KRESÓW. – reż. Jerzy Oleszkowicz

Historia Dragana Sotirovica ps.”Draża” – legendy serbskiej i polskiej partyzantki. Współpracownik generała Mihalovica. Późńiej żołnierz i dowódca oddziału leśnego AK we Lwowie. Następnie na rzeszowszczyźnie w Zgrupowaniu “Warta”. Odznaczony za udział w akcji Burza we Lwowie. Wielokrotnie aresztowany i torturowany. Zdolności dowodzenia, wymagania wobec podwładnych, brawurowe ucieczki i skuteczna walka w partyzantce zbudowały jego autorytet i legendę wśród żołnierzy. W 1945 roku z grupą żołnierzy udaje się na Ziemie Odzyskane, by po kilku miesiącach z fałszywymi dokumentami przedostać się na Zachód do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Zamieszkał m.in. w Monaco, gdzie żył pod zmienionym nazwiskiem. Zmarł nagle w 1987 roku podczas pielgrzymki na świętą górę Athos w Grecji.