Ostatni “Zaporczyk” Stanisław Gajewski ps. „Staś” z Sygnetem Niepodległości

Podczas gali Młodzieżowej Akademii Filmowej Festiwalu NNW # MłodziDlaHistowii w Lublinie nie zabrakło także wzruszeń. Przyznawanymi przez Festiwal Filmowy NNW i Stowarzyszenie Scena Kultury uhonorowaniami Sygnet Niepodległości i Drzwi do Wolności zostali uhonorowani kolejni bohaterowie oraz opozycjoniści z Lubelszczyzny.

Sygnety Niepodległości otrzymali:

– Płk Stanisław Gajewski ps. „Staś” – urodzony w 1929 r., żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Walczył w oddziale majora Hieronima Dekutowskiego ps „Zapora”. Świadek zranienia majora “Zapory” podczas walk z oddziałami UB. W oddziałach “Zapory” zajmował się łącznością, był również wartownikiem.

– Wawrzyniec Szmit (pośmiertnie) – żołnierz 24 pułk ułanów, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Internowany z całym pułkiem na Węgrzech. Uciekł i przedostał się do Francji, gdzie służył w 24 batalionie ułanów. Po klęsce francuskiej, przedostał się do Wielkiej Brytanii i znalazł się w odtworzonym 24 pułku ułanów. W czerwcu 1944r. brał udział w inwazji wojsk sprzymierzonych na Normandię. Przeszedł cały szlak bojowy 24 pułku ułanów od Caen aż do Wilhelmshaven. Mianowany Obywatelem Honorowym miasta Breda. Powraca do Kraśnika we wrześniu 1947r. mając nadzieję na budowę wolnych struktur w „wyzwolonej” Polsce. Włącza się w życie społeczne miasta. Zostaje m.in. wybrany burmistrzem miasta Kraśnika (luty 1949). Zmarł 9 lutego 1990 roku. Nagrodę odebrała córka uhonorowanego pani Alicja Szmit a wręczyła ją pani Bogna Bondar-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.

Wawrzyniec Szmit to jeden z bohaterów filmów dokumentalnych przygotowanych przez młodzież biorącą w tym roku udział w Młodzieżowej Akademii Filmowej Festiwalu NNW.

Nagrodę honorową za uchylanie nam Drzwi do Wolności otrzymali:

– Michał Sulkiewicz – polski scenograf filmowy, dekorator wnętrz i aktor. Laureat m.in. nagrody za scenografię do filmu “Cudowne dziecko” na FPFF w Gdyni (1987 r.). Autor scenografii do bardzo wielu ważnych dla polskiej kinematografii filmów i seriali jak: “Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, “Życie Kamila Kuranta”, “Alternatywy 4”, “Kronika wypadków miłosnych”, “Obywatel Piszczyk”, “Samowolka”, “Syberiada polska” i “Smoleńsk”.
Nagrodę wręczył Dyrektor Festiwalu Filmowego NNW Arkadiusz Gołębiewski

– Janusz Michalak – artysta pochodzący z Kazimierza n. Wisłą syn Antoniego Michalaka – członka słynnej grupy malarskiej Bractwo św. Łukasza, zwanej popularnie “łukaszowcami”. Jego artystyczne zainteresowania to przede wszystkimi pastele i malarstwo olejne. W rodzinnym mieście prowadzi wydawniczo-wystawienniczy „Dom Michalaków”. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w jego legendarnym “domu Michalaków” schronienie miały nielegalne powielacze, papier, bibuła lubelskiego środowiska opozycyjnego. Tam też była drukarnia pisma “Spotkania” – niezależnego  pisma młodych katolików.

Nagrodę wręczyła Kurator Teresa Misiuk

– Mirosława i Wojciech Chudy. Pan Wojciech był wybitnym filozofem, personalistą, etykiem, pedagogiem, oddanym nauce i młodzieży nauczycielem akademickim, publicystą, bezkompromisowym obrońcą prawdy, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był czynnym działaczem opozycji demokratycznej. Jedna z jego najwcześniejszych publikacji ukazała się w drugim obiegu, w połowie lat ’80 w serii ‘Biblioteka Spotkań’ (kwartalnik ‘Spotkania’ był nielegalnie wydawany od 1977 roku przez środowisko związane z KUL) przy współpracy toruńskiego Wydawnictwa Kwadrat: “Filozofie wieczyste w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981”.
Pani Mirosława to absolwentka filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1988 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. Wyróżniona odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Zajmowała się również redakcją merytoryczną i opracowaniem książek męża.

Nagrodę odebrał Paweł Nowacki a wręczył ją Przemysław Jaśkiewicz -wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie.

Dziękujemy za wszystko i gratulujemy!