Ruszyły warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych Akademii Filmowej Festiwalu NNW

Za nami pierwszy dzień spotkań twórców scenariuszy z uznanymi filmowcami. Przez kilkanaście tygodni autorzy będą szlifować i rozwijać swoje pomysły na fabularną opowieść. Z blisko 30 nadesłanych projektów, organizator, czyli Stowarzyszenie Scena Kultury odpowiedzialne za Festiwal NNW, wybrało 9 scenariuszy opowiadających o polskiej historii najnowszej. Ambicją twórców warsztatów jest aby po do końca roku doprowadzić teksty do w pełni profesjonalnej formy. Finałem będzie „pierwsze czytanie” z udziałem reżysera i aktorów a w przyszłości prezentacja scenariusza przed gronem producentów i dystrybutorów.

Powołanie Akademii Filmowej Festiwalu NNW jest odpowiedzią na duże zainteresowanie tematyką historyczną i swego rodzaju inwestycją w twórców którzy podejmują się zadania opowiedzenia naszej drogi do wolności. „Akademia Filmowa to naturalny rozwój działalności Festiwalu NNW. Obserwujemy, nie tylko w Polsce ale i na świecie, modę na podejmowanie tematów historycznych. Książki, projekty muzyczne a również i filmy które od lat wpływają na festiwal, utwierdzają nas, że warto inwestować w środowisko artystów chcących podejmować te wymagające tematy” – mówi inicjator powołania Akademii i dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski.

„To, czym Polska wyróżnia się na tle Europy Środkowo-wschodniej to nieograniczone pokłady tematów dotyczących najnowszej historii. Te tematy od lat są podejmowane, ale widać, że twórcy często stają przed wyzwaniem jak je opowiadać, jak znaleźć odpowiedni język filmowy i formę. Filmy dokumentalne, bo głównie one powstają, realizowane są na stosunkowo niskich budżetach. Brak archiwaliów, ikonografii, i co ważne, świadków historii, sprawia, że produkcje są skromne. Ważne jest też, aby reżyser posiadał dobry warsztat”.

Od 6 lat na Festiwalu NNW organizatorzy pomagają twórcom, prowadzą kursy m.in. scenariuszowe czy montażowe. Celem jest finalne, jak najlepsze, zaprezentowanie projektów. Tak, by miały szansę na realizację. „Do tej pory robiliśmy to przy projektach filmów dokumentalnych, organizując Pitching Forum festiwalu NNW. Dzisiaj rozpoczynamy warsztaty dedykowane twórcom filmów fabularnych” – mówi Arkadiusz Gołębiewski.

Podczas pierwszych zajęć zorganizowanych w FINA, filmowcy i mentorzy – Łukasz M. Maciejewski, Dariusz Gajewski, Wojciech Tomczyk oraz koordynatorzy – Arkadiusz Gołębiewski, Dariusz Dikti i Grzegorz Pacek, słuchali autorów przedstawiających swoje pomysły na film. Potem była chwila, na krótką, wstępną ocenę projektu. Ich autorzy mogli usłyszeć pierwsze uwagi, rady i pochwały. Komentarze dotyczyły m.in. sposobu przedstawienia bohaterów, sytuacji w której ich zastajemy, dramatu który przeżywają, formy jego opisania i przedstawienia. Podejścia do bohatera i jego historii.

Większość prezentujących swoje scenariusze to osoby poruszone pewną historią, życiorysami nieprzeciętnymi, często zakończonymi tragicznie. Nie tylko bohaterami ale też światem i ludźmi, których zostawiają odchodząc. Tak jest w pomyśle na film „Z krwi i kości” Sławomira Górskiego i Pawła Suchty, który opowiada o tragicznych losach Andrzeja – syna bohatera, żołnierza i patrioty Łukasza Cieplińskiego. Pokazuje, że historia nie jest jednowymiarowa. Konsekwencją wojny były osierocenia i brak kontaktu z rodzicami, poszukiwania prawdy o swoich korzeniach, zagubienie. Czasem są to historie bardzo osobiste, jak „Czekając na wiatr” Janusza K. Majki, która opowiada o jego wuju Jerzym, żołnierzu podziemia niepodległościowego.

Ciekawie o wyzwaniu, jakim jest film opowiadający o żołnierzach wyklętych mówił  Łukasz M. Maciejewski. „Opowiedzenie historii żołnierzy wyklętych to duże pole do popisu. Moim zdaniem nie złapano jeszcze dobrego klucza do opowiadania tych historii. A to, co przeżyli i sytuacje w których się znaleźli były bardzo konfliktogenne a więc bardzo filmowe. Ci ludzie za swoją działalność mogli zginąć, a to jest najwyższa motywacja, która może zaistnieć w filmie” – mówił Maciejewski.

Prezentacja treatmentu „Lekcji” Piotra Krzyżanowskiego, pomysłu na film o Jacku Kaczmarskim, wywołała dyskusję dotyczącą tego w jaki sposób w filmie biograficznym przedstawiać znaną postać, jak ukazać jej fenomen w sposób dramatyczny, a także jak stworzyć postać młodego bohatera dla młodych ludzi.

Mówiono także o tym, że Czesi czy Węgrzy skutecznie znajdują sposób, żeby ze swojej trudnej i incydentalnej historii zrobić arcydzieła. Polacy jeszcze tych tematów się boją, naznaczenia ich politycznym kontekstem. Zdaniem prowadzących warsztaty, trzeba to przewalczyć.

„Ciągle widzimy, że jest potrzeba zainwestowania w scenarzystów w Polsce. Osoby podejmujące trudne tematy, szczególnie związane z podziemiem niepodległościowym, z trudną polską historią, muszą mieć wsparcie i większą szansę na realizację swoich projektów. Ciągle marzymy o wielkiej produkcji hollywoodzkiej. O tym, że jak przyjedzie Mel Gibson to wtedy dopiero powstanie wspaniały film historyczny. Oczywiście, ale uważamy, że jednocześnie trzeba inwestować w nasze środowisko filmowe. I najważniejsze, żeby powstał dobry film to najpierw musi być dobrze napisany scenariusz” – mówi dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski.

Warsztaty scenariuszowe w FINA potrwają dwa dni. Wśród zakwalifikowanych scenariuszy znalazły się:

  • „Czekając na wiatr” – scen. Janusz K. Majka
  • „Diament odnaleziony w popiele” – scen. Grzegorz W. Tomczak
  • „Droga do Dome Mountain” – scen. Sławomir Krawczyński
  • „Królowa garów” – scen. Magdalena Wleklik, prod. TFP sp. z o.
  • „Lekcja” – scen. Piotr Krzyżanowski, prod. ANIMA-POL sp. z o.
  • „Skalne siostry” – scen. Marek A. Karczmarzyk
  • „Świadectwo” – scen. Andrzej Lelito
  • „Z krwi i kości” – scen. Sławomir Górski, Paweł Suchta
  • „Zimowy pociąg” – scen. Dorota Latour, prod. Artur Piotrowski Films

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Scena Kultury przy współpracy FINA. Projekt realizowany jest przy wsparciu PISF i IDMN w ramach Funduszu Patriotycznego.